World Servants projecten 2020

0
348
Nieuw dit jaar: World Servants start werkzaamheden in Nepal, Panama, Ethiopië en Brazilië, om in 2020 met 1000 jongeren te kunnen bouwen aan verandering.

World Servants wil in de zomer van 2020 1000 jongeren de kans geven om te bouwen aan verandering in ontwikkelingslanden. Samen met lokale gemeenschappen bouwen ze aan een school, kliniek, lerarenwoningen of een coöperatiegebouw.

Dit jaar bouwen 850 jongeren via World Servants mee aan een lang gewenste faciliteit. Zo dragen ze bij aan concrete ontwikkeling in Afrika, Azië of Latijns-Amerika. Ze werken drie weken samen met mensen uit lokale gemeenschappen. Het doel van een project is tweedelig. Aan de ene kant helpt het project gemeenschappen structureel verder in hun ontwikkeling. Niet alleen door het gebouw wat wordt gerealiseerd, maar ook door toegenomen capaciteiten en een gevoel van waardigheid, en door voorbeeldgedrag dat de jongeren vertonen, bijvoorbeeld op het gebied van gender. Aan de andere kant zorgt de interactie met de gemeenschap voor verandering bij jongeren. Ze gaan na hun project anders consumeren, hebben meer zelfvertrouwen, maken andere keuzes voor de toekomst en worden maatschappelijk actiever.

Morgen (7 juni) maakt World Servants 26 nieuwe projecten voor de zomer van 2020 bekend. Om de groei in het aantal vrijwilligers (2018: 750, 2019: 850, planning 2020: 1000) door te kunnen zetten wordt World Servants actief in maar liefst vier nieuwe landen. In Nepal gaat World Servants bouwen aan onderwijsvoorzieningen voor de Badi-minderheid, op het platteland van Panama aan klaslokalen voor een basisschool. In Ethiopië bouwt World Servants aan een trainingscentrum voor self help-groups, coöperaties van mannen en vrouwen die door te sparen en te ondernemen hun maatschappelijke positie verbeteren. En na zeven jaar keert World Servants terug naar Brazilië, waar samen wordt gewerkt met de van origine Nederlandse organisatie BEM.

Het aantal Onbeperkt-projecten, waar Nederlandse jongeren met een fysieke beperking aan deel kunnen nemen, wordt in 2020 opnieuw uitbereid, van twee naar drie. Zowel in Bolivia als in Bangladesh vindt in 2019 al zo’n project plaats. In 2020 gebeurt dat voor het eerst ook in Myanmar, waar World Servants samen met de Leprazending bouwt aan gebouwen voor Leprapatiënten.
De projecten voor 2020 zijn vanaf vrijdag 7 juni te vinden via www.worldservants.nl/werkvakanties.

Missie World Servants
World Servants wil, vanuit het geloof in Jezus Christus, mensen enthousiast maken en toerusten om zich dienstbaar in te zetten in deze wereld. World Servants doet dat door het uitsturen van teams die bouwprojecten realiseren in ontwikkelingslanden: Scholen, klinieken, huizen en waterprojecten. Deze bouwprojecten zijn onderdeel van programma’s van lokale partnerorganisaties en dragen bij aan het blijvend verbeteren van de levensomstandigheden van een hele gemeenschap. Zowel het bouwen als het overige programma, waarin thema’s als armoede, praktisch geloven en omgaan met cultuurverschillen een rol spelen, vinden plaats in nauwe samenwerking

Bron: World Servants