3xM kiest nieuwe koers evangelieverspreiding

0
309
Stichting 3xM staat aan de vooravond van een koerswijziging. Al sinds jaar en dag maakt 3xM televisieprogramma’s in landen die moeilijk bereikbaar zijn voor het evangelie. “Wij zagen 3xM met name als een zaaiende organisatie. We zenden programma’s uit via de televisie, sociale media en internet en zien het nu ook als onze taak om kijkers verder op weg te helpen in hun wandel met Jezus. Daarom is het tijd voor een koersverandering”, aldus Martien Timmer, op 1 mei 30 jaar directeur van 3xM.
 
“Omdat wij werken in zeer gesloten gebieden waar het evangelie nog niet verspreid wordt, lopen wij er vaak tegenaan dat er helemaal geen kerken zijn op de plekken waar wij het evangelie verkondigen. Als er al kerken in de buurt zijn, horen wij regelmatig verhalen terug over kerkleiders die de bekeerlingen als hun eigen schaapje zien in plaats van als onderdeel van Gods gemeente. Als onze partners weer contact met hen willen opnemen worden ze met argwaan benaderd. Een zorgwekkend signaal dat ons aan het denken heeft gezet.
 
Begin 2019 hebben wij daarom nagedacht over onze toekomst. Onze belangrijkste drijfveer is dat wij wereldwijd op zoek zijn naar de bruid van Christus. Wij willen mensen laten zien hoe goed het leven samen met Jezus is. Wij zijn blij met alle nieuwe technologische middelen en media die het voor ons mogelijk maken door te dringen tot de meest gesloten landen ter wereld. Toch bleef bij ons de vraag terugkomen: hoe helpen wij mensen op een blijvende manier?
 
Om blijvende impact te creëren hebben wij daarom besloten te investeren op nazorg en discipelschap. Moderne media bieden goede kansen om hier invulling aan te geven. In 2019 en 2020 trainen wij onze lokale partners op deze thema’s. Dit is een trainingstraject van zes maanden en zal ervoor zorgen dat onze partners toegerust worden. Daarnaast ontwikkelen wij online omgevingen die ervoor zorgen dat kijkers ook na de uitzending verder kunnen in hun relatie met God door persoonlijke coaching en online cursussen. In de meeste landen waar de internet concentratie hoog is, zal nazorg en discipelschap vooral via deze internetapplicaties en sociale media plaatsvinden. In andere landen waar veel minder mensen internet hebben, zoals in Pakistan, leggen onze partners huisbezoeken af.
 
Naast deze verdieping van ons werk in 11 landen in Franstalig West Afrika, Centraal Azië, Pakistan en Bangladesh, zien we mogelijkheden ook in enkele andere zeer gesloten gebieden te starten met het verspreiden van het evangelie. Deze nieuwe koers geeft meer toegang tot Japan, dat wel heel open lijkt, maar voor het evangelie zeer gesloten is. Ook onderzoeken wij de mogelijkheden te starten in Somalië, gebieden in Noord-Afrika en Zuidoost-Azië”.

Bron: 3xM