Cursus Pastorale Counseling verhuist naar Amerongen

0
358
Copyright Pixabay.com

De cursussen van het Centrum voor Pastorale Counseling verhuizen naar Amerongen. Tot nu toe organiseerde CPC de opleidingen in Nijkerk en Dordrecht.

In Amerongen maakt de organisatie gebruik van de prachtige accommodatie van Hebron Missie. De nieuwe locatie ligt centraal in het land en beschikt over moderne onderwijsfaciliteiten. Dat past goed bij de recente ontwikkelingen binnen CPC, waarbij een deel van de opleidingen online wordt gegeven.

Zelf groeien om anderen te helpen
De cursussen leggen een theoretisch en praktisch fundament voor de pastorale zorg in de plaatselijke gemeente. ‘Wat moet ik kennen en kunnen om anderen te herstellen tot bruikbaarheid?’, dat is de kernvraag. De cursussen richten zich op iedereen die pastoraal betrokken wil zijn, van oudsten tot predikanten en van jeugd- en kringleiders tot zendelingen. Eigenlijk op iedereen die op een of andere manier betrokken is in de gemeente. Dit alles vanuit Bijbels perspectief.

Natuurlijk is het opdoen van kennis en vaardigheden belangrijk, maar daarnaast ook zeker persoonlijke geestelijke groei en herstel. Los van het feit of de student pastoraal actief is ten dienste van anderen.

Online, video én met elkaar
De opleiding is vooral praktisch; met praktijkvoorbeelden, het bespreken van casussen, supervisie en intervisie. In de nieuwe opzet worden de lessen thuis via video en verwerkingsvragen gevolgd. De lesdagen worden gebruikt om vragen te stellen over de thuis verwerkte opdrachten, casussen te bespreken, vaardigheden te oefenen en via bemoedigingsgroepen de invloed van de lesmaterialen op het eigen geestelijk leven en pastorale praktijk te bespreken en voor elkaar te bidden. Daardoor hoeft de cursist slechts een beperkt aantal zaterdagen op de cursuslocatie te zijn.

Praktische informatie
De opleiding heeft verschillende varianten, van een- tot driejarig. Het nieuwe cursusjaar start op 3 oktober aanstaande. De locatie in Nederland: Hebron Missie, Jan van Zutphenlaan 4 te Amerongen. Voor informatie en aanmelding zie de site www.pastoralecounseling.org