Evangelische Hogeschool breidt haar onderwijsaanbod uit

0
381

De Evangelische Hogeschool (EH) te Amersfoort gaat haar onderwijsaanbod uitbreiden. Per september zal de M-Route als nieuwe opleiding worden toegevoegd naast het EH-Basisjaar en EH-Traject. De cursus Studiekeuze zal naast Persoonlijke Ontwikkeling de tweede cursus zijn die de EH gaat aanbieden. Met de twee nieuwe onderwijsprogramma’s wil de EH een grotere doelgroep bereiken.

Vanuit diverse invalshoeken kregen wij de vraag of wij iets voor de mbo-ers konden betekenen.

“Als EH anticiperen we doorlopend op de ontwikkelingen in cultuur en maatschappij en de invloed die deze op jongeren hebben. Dat doen we door de bestaande onderwijsprogramma’s regelmatig te actualiseren. Tegelijkertijd is er ook altijd een besef dat we slechts een beperkte groep bereiken. Met de nieuwe opleidingen verbreden we die doelgroep,” licht directeur Els van Dijk toe.

De M-Route is gericht op jongeren die een mbo-opleiding niveau 2 of 3 afgerond hebben en een aantal dagen per week werken. Zij kunnen in vijf maanden, 2 dagen per week investeren in hun geloof, persoonlijke ontwikkeling en praktische vaardigheden. Het onderwijs heeft een sterke koppeling met het dagelijks leven en de persoonlijke werksituatie zodat het meteen kan worden toegepast in de praktijk.

De cursus Studiekeuze is een combinatie van concrete begeleiding bij het studiekeuzeproces en korte verdiepende colleges over het geloof en persoonlijke ontwikkeling. Het doel is dat studenten hun studiekeuze gaan verbinden met andere aspecten van hun leven en daarmee onderscheidt de cursus zich met alternatieve studiekeuzetrajecten. De opleiding omvat 10 lesdagen en 10 dagen om te werken aan opdrachten.

Van Dijk: “Vanuit diverse invalshoeken kregen wij de vraag of wij iets voor de mbo-ers konden betekenen. Met ons onderwijsteam aangevuld met een aantal mbo-docenten hebben we gekeken naar wat een goede en passende vorm zou zijn om hen toe te rusten. De ontwikkeling van het studiekeuzeprogramma is vooral ingegeven door studenten voor wie het om uiteenlopende redenen niet mogelijk is om het Basisjaar te doen. Daarnaast kunnen jongeren die gezakt zijn voor hun examen en in deeltijd meerdere certificaten willen halen dit programma ook volgen.”

De EH richt zich sinds haar oprichting in 1977 op identiteitsvorming vanuit Bijbels fundament. Jongeren kunnen na de middelbare school aan de EH het Basisjaar volgen ter voorbereiding op een studie aan hbo of universiteit. Sinds 2006 bestaat ook het EH-Traject, een opleiding van 5 maanden (februari tot juli) voor jongeren die voortijdig stoppen met hun studie of die om een andere reden behoefte hebben aan een heroriëntatie. In 2007 kwam daar de cursus Persoonlijke ontwikkeling bij, een verdiepende cursus gericht op integratie van geloof en persoonlijke ontwikkeling specifiek voor de doelgroep volwassenen.

Bron: Evangelische Hogeschool