Jaarverslag GZB 2018: het aantal uitzendingen neemt toe

0
298
In 2018 was de GZB betrokken bij 56 uitzendingen. Ook is er een grote groep nieuwe zendingswerkers benoemd. Zij bereiden zich momenteel voor op hun uitzending later dit jaar naar onder andere Indonesië, Bosnië en Centraal-Azië.
 
De GZB is dankbaar dat zoveel jongeren en ouderen zich geroepen voelen om elders op deze wereld in woorden en daden het Evangelie te delen. En dat er gemeenten en particulieren zijn die dit werk ondersteunen. De GZB droomt van een kerk die groeit. In veel landen is dat het geval, vaak kleinschalig zoals in Thailand, maar soms ook stormachtig zoals op Cuba en de Filipijnen. De kerk waar de GZB in de Filipijnen mee samenwerkt, is sterk gefocust op het planten van nieuwe gemeenten. In een periode van vier jaar tijd zijn er maar liefst 250 gemeenten bijgekomen! Door deze enorme groei is er grote vraag naar goed opgeleide voorgangers. Niet alleen op de Filipijnen, maar ook in andere landen zoals Costa Rica, Zimbabwe en Algerije draagt de GZB daaraan bij.
 
De inkomsten van de GZB in 2018 waren € 8.185.000. Uit gemeenten kwam € 3.057.000, particulieren gaven € 2.154.000. Voor noodhulp ontving de GZB € 483.000 en uit nalatenschappen € 1.363.000. Om alle uitzendingen mogelijk te maken en om aan de vraag vanuit kerken waar de GZB mee samenwerkt voor steun aan missionaire en diaconale projecten te voldoen is het noodzakelijk dat de inkomsten stijgen.

Bron: GZB