Kerncollectie Bijbels Museum naar Rijksmusea

0
295
Het Bijbels Museum focust vanaf 2020 volledig op de succesvolle nieuwe koers om reizende tentoonstellingen rond Bijbelse thema’s te organiseren buiten de klassieke opzet van het museum. Voor het realiseren van deze nieuwe koers – mede het gevolg van een subsidiestop door het Amsterdams Fonds voor de Kunst in 2017 – heeft het museum besloten de eigen collectie over te dragen aan andere musea.

De ruim 150 jaar oude verzameling van ds. Leendert Schouten gaat naar Museum Catharijneconvent, Rijksmuseum voor Christelijke kunst. Andere deelcollecties komen onder meer terecht bij het Rijksmuseum van Oudheden en het Joods Historisch Museum.

Het proces van overdracht van collecties duurt tot medio 2020. De transitie van museum naar projectorganisatie voltrekt zich eind 2020 met de fysieke verhuizing naar een kantoor in Amsterdam. Het pand aan de Herengracht wordt verkocht aan Stadsherstel Amsterdam. Op de website doen we regelmatig verslag van de collectie-overdracht.  

Succesvolle koers met reizende tentoonstellingen voortzetten
Het organiseren van (multidisciplinaire) reizende tentoonstellingen met eigentijdse, inspirerende verhalen rond Bijbelse thema’s blijkt een gezonde en hoopgevende koers.  In 2018 wist het museum de bezoekcijfers te verdubbelen met tentoonstellingen op twee extra locaties van ruim 45.000 naar ruim 92.000. In 2019 en 2020 staan – met financiële steun van onder meer het Mondriaan Fonds, VSBfonds, Amsterdams Fonds voor de Kunst en Fonds Kerk en Wereld –  op acht locaties in Nederland tentoonstellingen gepland, van Ter Apel tot Zierikzee.

Overdracht collecties
Na maanden voorbereiding is inmiddels gestart met de daadwerkelijke overdracht van de eerste deelcollecties van het Bijbels Museum. Belangwekkend protestants erfgoed als de 150 jaar oude verzameling van ds. Leendert Schouten wordt in de zomer van 2020 overgedragen aan Museum Catharijneconvent. Het ensemble bestaat onder meer uit wereldberoemde modellen van de Tabernakel en de Tempelberg, uit Egyptische objecten en archeologie uit het Heilige Land. Het beroemde model van de Tempelberg/Haram al-Sharif krijgt bij de nieuwe eigenaar een plek in de permanente opstelling. Het is nog tot volgende zomer in het Bijbels Museum in Amsterdam te zien.
De collectie Bijbels en kinderbijbels, 4500 exemplaren, gaat naar de Vrije Universiteit Amsterdam. De collectie ‘Archeologie uit het Heilige land’ verzameld door ds. Thea Barnard gaat naar het Rijkmuseum van Oudheden. Andere collecties komen onder meer terecht bij het Nationaal Onderwijsmuseum en het Nederlands Openluchtmuseum. Het proces van overdracht van collecties duurt tot medio 2020.

Dit is mijn verhaal
Door de programmering te vernieuwen en landelijk zichtbaar te zijn biedt het Bijbels Museum meer mensen inspiratie. Juist in deze tijd is hier grote behoefte aan, ook bij jongeren.  In de expositie ‘Dit is mijn verhaal’ – in Amsterdam nog te zien t/m 27 oktober – vertellen 18 jongeren over een Bijbelverhaal dat hen in moeilijke tijden hoop en inspiratie gaf. De fotografie, audio en video in de expositie is verzorgd door jonge kunstenaars.

Verhuizing
Als sluitstuk van de transitie naar een projectorganisatie wordt het pand aan de Herengracht in 2020 overgedragen aan Stadsherstel Amsterdam. Met Stadsherstel is overeen gekomen dat deze voor toekomstig gebruik van het pand inzet op behoud van de openbaar toegankelijke culturele en/of maatschappelijke functie. Het Bijbels Museum verhuist eind 2020 als projectorganisatie naar de Protestantse Diaconie Amsterdam waar diverse maatschappelijke en culturele organisaties kantoor houden.

Bron: Bijbels Museum