MissieNederland zet gelijkwaardig leiderschap op de agenda

0
305
Het netwerk Vrouwentheologen van MissieNederland krijgt een nieuwe naam en vorm. Daarmee wordt de thematiek en de structuur van het netwerk verbreed. De missie van het nieuwe netwerk Gelijkwaardig leiderschap is recht doen aan de roeping van mannen en vrouwen door gelijkwaardig leiderschap in de kerk te stimuleren. Dit nieuws maakte de christelijke netwerkorganisatie bekend op internationale vrouwendag, 8 maart 2019.

Laura Dijkhuizen, initiator van het vernieuwde netwerk: “Gelijkwaardig leiderschap gaat niet alleen over gender, maar ook een diversiteit aan persoonlijkheidsprofielen. Naast het creëren van bewustwording willen we het gesprek op gang brengen binnen de evangelische beweging.” Deelnemers zijn representanten van kerkgenootschappen, gemeenten, beeldbepalende organisaties en theologische opleidingen. Daarnaast wordt er samengewerkt met specialisten en organisaties met expertise op het gebied van (gelijkwaardig) leiderschap in de kerk.

Eerder bestond het netwerk Vrouwentheologen vooral uit vrouwelijke (hbo-)theologen die werkzaam (willen) zijn in de kerk. Het kernteam van het netwerk organiseerde inspiratie- en intervisiebijeenkomsten voor deze groep. Dijkhuizen: “Hierdoor kwam het gesprek over gelijkwaardig leiderschap echter onvoldoende op gang. Hoewel de bijeenkomsten stuk voor stuk waardevol waren, geloven we dat de nieuwe aanpak meer impact zal hebben.” De besloten Facebookgroep voor vrouwelijke theologen en leiders blijft wel bestaan in de huidige vorm.

Jan Wolsheimer, directeur van MissieNederland, onderstreept het belang van het vernieuwde netwerk: “Het is goed als er meer ruimte komt in kerken en organisaties voor een goed evenwicht in het leiderschap. Daarbij gaat het niet alleen om vrouwen en mannen, maar ook om praktisch en theoretisch opgeleid. Daarom ben ik blij dat we met dit vernieuwde netwerk hier het gesprek over kunnen voeren.”

Over MissieNederland
MissieNederland is een breed missionair netwerk van christelijke organisaties, kerkgenootschappen, plaatselijke gemeenten en vele betrokken individuen. Met gebundelde krachten spannen zij zich ten volle in om de Kerk te helpen haar missionaire roeping in én vanuit Nederland vorm te geven. MissieNederland is de Nederlandse vertegenwoordiger van de Evangelische (Zendings)alliantie.