Ondersteuning in de geloofsopvoeding

0
329
Hoe ondersteun jij de gezinnen in en om jouw kerk met de (geloofs)opvoeding? Je kind christelijk opvoeden is best een uitdaging in een tijd waarin geloven niet meer vanzelfsprekend is.

Om deze reden hebben verschillende organisaties hun krachten gebundeld in het platform Rondom het Kind. Rondom het Kind is een beweging die kinderen tot bloei wil brengen als kinderen van God. Dit doet Rondom het Kind door kerkgemeenschappen te wijzen en te helpen in hun ondersteunende taak aan de gezinnen in en om hun geloofsgemeenschappen.

Rondom het Kind wil voor kerken inzichtelijk maken wat er is aan materiaal en middelen om gezinnen te ondersteunen. Daarnaast wil Rondom het Kind een netwerk zijn waarin kennis en expertise op het gebeid van geloofsopvoeding versterkt en verrijkt wordt. Zo prikkelen wij onszelf als organisaties, kerken en gezinnen om na te denken over wat in de 21ste eeuw nodig is om je kind in geloof op te voeden.

Rondom het Kind zal vier keer per jaar haar nieuwsbrief uitbrengen gericht op kerken met tips, handvatten en nieuws rond geloofsopvoeding. In deze editie hebben we initiatieven die gekoppeld zijn aan de Week van de Opvoeding gebundeld.

Als kernteam van Rondom het Kind hopen we dat al deze tips en ideeën jou en jouw kerk in beweging brengen om jullie gezinnen te ondersteunen in de opvoeding.

Rondom het Kind
Rondom het Kind is een beweging die kinderen tot bloei wil brengen als kinderen van God. Dit doet Rondom het Kind door kerkgemeenschappen te wijzen en te helpen in hun ondersteunende taak aan de gezinnen in en om hun geloofsgemeenschappen.

Rondom het Kind wil voor kerken inzichtelijk maken wat er is aan materiaal en middelen om gezinnen te ondersteunen. Daarnaast wil Rondom het Kind een netwerk zijn waarin kennis en expertise op het gebeid van geloofsopvoeding versterkt en verrijkt wordt. Zo prikkelen wij onszelf als organisaties, kerken en gezinnen om na te denken over wat in de 21e eeuw nodig is om je kind in geloof op te voeden.

INNOV8-podcast: Geloofsopvoeding thuis ondersteunen
Hoe kun je als kerk de geloofsopvoeding thuis stimuleren? Hoe creëer je als professional in de kerk een cultuur waarin gezinnen zich gesteund voelen?

Beluister deze podcast met Corien Rietberg en Kasper van Helden als Gasten.

Corien Rietberger is coach en jeugdwerkadviseur en eigennaar van Zorg voor jongeren. Naast training en advies heeft Zorg voor jongeren  een opvoed cursus ontwikkels Opvoeden 3.7.

Kasper van Helden is jeugdwerkadviseur bij CGJO (Christelijk Gereformeerd Jeugdwerk Organisatie). Daarnaast is hij vanuit CGJO projectleider van Geloof in het gezin. Geloof in het gezin is een project van de Christelijke Gereformeerde Kerken om ouders en kerken te ondersteunen in de christelijke opvoeding.

In deze podcast werd gesproken over het initiatief Rondom het Kind. In dit initiatief bundelen diverse organisaties hun krachten in het ondersteunen van de geloofsopvoeding thuis. Onder anderen heeft het platform activiteiten en materialen rond de Week van de Opvoeding gebundeld, zodat kerken een overzicht krijgen van wat ze hun gezinnen kunnen aanbieden.

Het kernteam van Rondom het Kind
Marian Geeve -Stichting Opwekking
Kasper van Helden -CGJO
Saskia de Graaf – Jop, Jong Protestant
Martine Versteeg – MissieNederland

Bron: MissieNederland