Stichting Chris en Voorkom! en De Hoop ggz werken toe naar bestuurlijke fusie

0
430

Stichting Chris en Voorkom! en De Hoop ggz hebben overeenstemming bereikt over het aansluiten van Stichting Chris en Voorkom! bij concern De Hoop. De twee christelijke organisaties werkten al langer samen en een gezamenlijke oriëntatie op de toekomst leidde tot de conclusie dat een bestuurlijke fusie de logische volgende stap is.

Jan Pieter VerweijStichting Chris en Voorkom! blijft een zelfstandige stichting. De bestuurlijke fusie ligt momenteel voor aan interne adviesorganen en kan naar alle waarschijnlijkheid per 1 april 2020 juridisch worden gerealiseerd. Jan Pieter Verweij (foto rechts) zal als nieuwe directeur van Chris en Voorkom! dit traject begeleiden.

Hans Gorter, voorzitter van het bestuur van Stichting Chris en Voorkom!: “Wij zijn een organisatie die kinderen, tieners en hun opvoeders inspireert en stimuleert tot het maken van gezonde en verantwoordelijke keuzes. Met onze 30 medewerkers en ruim 150 vrijwilligers bieden we verschillende programma’s op het gebied van preventie, weerbaarheid en leefstijl en daarnaast een luisterend oor via anonieme chat en e-coaching. De kracht van onze organisatie zijn de kundige collega’s, waarvan een aanzienlijk deel ervaringsdeskundige is, een geweldig betrokken achterban die ons steunt met gebed en giften en een grote groep vrijwilligers. Wij zien heel veel nood onder kinderen en jongeren en willen graag meer jongeren bereiken. Ook willen we graag jongeren op nieuwe manieren bereiken, waarvoor continue innovatie nodig is: denk alleen maar aan nieuwe digitale media voor het bereiken van jongeren en de ontwikkeling van e-Health-toepassingen om kinderen en jongeren weerbaarder te maken. Om de bestaande kracht van onze organisatie te behouden en te versterken is een nog intensievere vorm van samenwerking belangrijk. Deze fusie zorgt hiervoor. We hebben al eerder gemerkt dat de beide organisaties werken vanuit dezelfde christelijke grondslag, wat een hele diepe verbinding geeft. Inhoudelijk geloven we daarnaast dat De Hoop ggz en Stichting Chris en Voorkom! elkaar goed kunnen versterken in naamsbekendheid en maatschappelijke impact”.

Jaap de Gruijter, voorzitter Raad van Bestuur van De Hoop ggz, sluit zich hierbij aan: “De Hoop ggz biedt ggz-zorg voor kinderen, jongeren en volwassenen met verslavingsproblemen en psychische problemen; aansluiten van Stichting Chris en Voorkom! helpt ons om samen een sluitend aanbod voor kinderen en jongeren van preventie tot behandeling te vormen. We delen die bijzondere Opdrachtgever en die mooie missie, en we kunnen in gezamenlijkheid nog meer voor kerken en scholen betekenen.”

Het Evangelie van Jezus Christus een inspiratiebron voor mij.

Vanaf 1 januari is Jan Pieter Verweij, daarvoor directeur kinder- en jeugdpsychiatrie bij De Hoop ggz, als directeur bij Chris en Voorkom! gaan werken. Zijn opdracht voor de komende tijd is om het fusietraject te begeleiden.

“Ik ben erg blij dat we deze samenwerking kunnen aangaan”, vertelt Jan Pieter Verweij. “Ik zie enorm uit om met het team van Stichting Chris en Voorkom! en de grote groep vrijwilligers samen een succes te maken van de bijzondere missie. Ik heb een paar inspiratiebronnen die ik in deze missie en in de samenwerking kwijt kan. Ten eerste is het Evangelie van Jezus Christus een inspiratiebron voor mij, zoals dat ook voor beide stichtingen is. Ten tweede weten ervaringsdeskundigen mij altijd weer te raken, wat alles te maken heeft met herstelprocessen in het leven van mijzelf en mensen die dicht bij mij staan; ervaringsdeskundigheid heeft zowel binnen De Hoop ggz als Stichting Chris en Voorkom! een belangrijke plek. En ten derde word ik zeer geraakt door de nood bij kinderen en jongeren en de gezinnen waarvan zij deel uitmaken. Daar mag en mocht ik werk van maken, eerst binnen Youth for Christ, daarna bij De Hoop ggz en nu bij Stichting Chris en Voorkom! Ik zie de preventieve vorm van zorg die Stichting Chris en Voorkom! biedt als de manier waarop gemeenten zich uit de knellende budgetten en oplopende wachtlijsten kunnen organiseren; Stichting Chris en Voorkom! heeft daarmee goud in handen!”

Bron & foto: De Hoop ggz