Stichting Epafras en Exodus versterken door aangaan van samenwerking

0
291
Op 1 augustus 2019 hebben de vereniging Samenwerkingsverband Exodus Nederland en stichting Epafras een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Als eerste stap in deze samenwerking verhuist de stichting Epafras per augustus 2019 naar het kantoor van het verenigingsbureau van Exodus Nederland aan de Morssingel 5 in Leiden.

Exodus Nederland is een landelijke forensische zorgaanbieder die vanuit vijf regio’s begeleiding en nazorg biedt aan gedetineerden, ex-gedetineerden en hun familieleden, zowel ambulant als in opvanghuizen verspreid over Nederland. Ongeveer 300 professionals en bijna 1.700 vrijwilligers zijn dagelijks aan het werk om herstel en perspectief te bieden aan (ex-)gedetineerden en hun familieleden. Het verenigingsbureau in Leiden ondersteunt de vijf regio’s onder meer met een centraal aanmeldpunt, communicatie en PR, planning en control, contractbeheer en HRM-diensten. Exodus gaat deze samenwerking met Epafras aan om nog meer oog te krijgen op en hulp te kunnen bieden aan terugkerende gedetineerden uit het buitenland.

De stichting Epafras is een organisatie die Nederlandse gedetineerden in het buitenland bezoekt en met professionele vrijwilligers geestelijke verzorging biedt. Deze vrijwilligers wonen en werken dikwijls in de verschillende landen waar Nederlandse gedetineerden vastzitten. Het bureau in Nederland, thans nog gevestigd in Utrecht, ondersteunt en faciliteert de vrijwilligers. De organisatie Epafras heeft daarbij behoefte aan samenwerking met een grotere organisatie, zowel met het oog op de eigen bedrijfsvoering als op samenwerking in projecten voor ex-gedetineerden en hun families.

De besturen van resp. de vereniging Exodus Nederland en de stichting Epafras zijn verheugd over het tot stand komen van de overeenkomst en zien in de samenwerking mogelijkheden tot het versterken van beide organisaties.