Woord en Daad: inkomsten uit achterban groeien in 2019 tegen de trend in

0
325

Ontwikkelingsorganisatie Woord en Daad zag in 2019 de inkomsten vanuit de trouwe achterban groeien, zo blijkt uit het jaarverslag ‘Bouwen’ dat is gepubliceerd op 1 april 2020. De groei van 10% deed zich met name voor bij ondernemers en kringloopwinkels. Directeur-bestuurder Rina Molenaar: ‘We bouwen onze programma’s op het sterke fundament van een betrokken achterban en een stevig partnernetwerk.’

‘We zijn heel dankbaar: de inkomsten van onze trouwe achterban stegen met ruim 10%,’ aldus Molenaar. ‘Dit is een bijzondere ontwikkeling die tegen de trend ingaat, waarbij donateurs zich niet meer langdurig verbinden aan een goed doel. De trouwe donateurs van onze organisatie hebben in de volle breedte royaal bijgedragen, op verschillende manieren. We beseffen meer dan ooit tevoren hoe rijk we gezegend zijn.’
Naast de groei bij kringloopwinkels en ondernemers steeg het aantal nieuwe kind-sponsors met 30% ten opzichte van 2018. De inkomsten van Woord en Daad lagen in 2019 rond de 25 miljoen; door minder subsidie is dit bijna 5 miljoen lager dan in 2018.

Overheden
In twee nieuwe landen werd een sponsorprogramma gestart: In Tsjaad en Oeganda. Binnen het onderwijsprogramma werd de samenwerking met de overheid verstevigd en kregen kwetsbare kinderen met risico op uitbuiting meer aandacht. Ook bij het Job Booster-programma (werkgelegenheid voor jongeren) werden overheden vaker betrokken. In Burkina Faso zocht het Ministerie van Energie zelf contact met Job Booster, om jongeren op te leiden tot banen in de zonne-energie, een snelgroeiende sector in het land. In totaal werden in 2019 binnen Job Booster 14.283 mensen aan werk geholpen. Binnen agrarische projecten stonden de oprichting en de training van boerengroepen centraal; 15.448 (boeren-)ondernemers namen deel aan de trainingen. Deze groepen zorgden gezamenlijk voor betere prijzen, verhoogde productiviteit en meer werkgelegenheid rond eerlijke fabrieken.

Waterprojecten in Ethiopië
Woord en Daad zette in 2019 stevig in op ‘Duurzaam water’, met de start van een omvangrijk project ter verbetering van de watervoorziening langs de Awash-rivier. Basis onder het programma is dat alle gebruikers betalen voor water, en dat betere irrigatie-methoden worden gefaciliteerd. De RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) ondersteunt het programma met een grote subsidie en de Dutch Water Authorities (de internationale tak van de waterschappen in NL) werkt actief aan het programma mee.
In de regio Tigray worden met het iWET-programma in vijf jaar een miljoen mensen bereikt. Dit project wordt in samenwerking met Ethiopische regionale watercomité’s gerealiseerd. In het tweede jaar van dit project, dat liep tot halverwege 2019, werden 162.110 mensen bereikt met drink- en irrigatiewater.

Klaar voor de toekomst
Woord en Daad evalueerde de programma’s en nam de resultaten ervan mee in het beleidstraject, dat in 2019 werd ingezet. In 2020 wordt het nieuwe vijfjarenplan gepresenteerd voor de periode 2020-2025. In dit plan zal steeds maar nadruk liggen op de leidende rol van lokale partners, en de aansluiting bij lokale en landelijke overheden als een van de sleutels tot een duurzaam resultaat. Molenaar: ‘Door onze manier van werken – met lokale overheden, bedrijven, kennisinstellingen en opleidingscentra – zijn we heel gedegen in de landen aanwezig op de ons bekende thema’s. Ook onze partners zien de verbindende rol van Woord en Daad bij het vormen van consortia.’

Woord en Daad werkt vanuit Bijbels perspectief aan duurzame verandering voor mensen in armoede. Zo creëren we samen hoop en nieuwe kansen.

Bron: Woord en Daad