LIFELINE biedt e-learning modules aan voor christelijk onderwijs

0
341

Eind vorig jaar startte een team trainers, sprekers en ervaringsdeskundigen ‘Creatieve Preventie’ om scholen te helpen jongeren geestelijk weerbaar te maken in een tijd waarin ze voor veel uitdagingen staan. Een unieke uitdaging ontstond een paar maanden geleden. Het corona virus legde het onderwijs in Nederland deels stil. Leerlingen konden niet naar school en de afstand met leerkrachten werd gedwongen maandenlang groot. Een nieuw initiatief van het team van Creatieve Preventie raakte daardoor in een stroomversnelling: LIFELINE, de eerste e-learning modules voor het onderwijs op christelijke grondslag.

Op www.creatievepreventie.nl wordt de eerste module gratis beschikbaar gemaakt, op tijd voor de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen: een preventieles over corona en de gevolgen.

“LIFELINE is Creatieve Preventie ten voeten uit” aldus Nathalie Booij, een van de initiatiefnemers. “Deze maanden vergen des te meer van jongeren, maar ook van docenten. Leerkrachten hebben veel passie en inzet voor hun leerlingen, maar de druk op het onderwijs is ook groot. Er is niet altijd voldoende tijd en inzet om te investeren in de mentale weerbaarheid en geestelijke veerkracht van jongeren. We willen graag helpen waar we kunnen. Leerkrachten zijn van grote waarde en ze staan voor een grote uitdaging om heftige en kwetsbare thema’s, zoals angst en eenzaamheid in crisistijd, met jongeren te bespreken.”

De e-learning leerlijn van LIFELINE is ontwikkeld om aan te sluiten bij het gegeven onderwijs op de scholen; niet om het te vervangen. Met behulp van onder andere vlogs en interactieve video’s worden leerlingen uitgedaagd om aan de slag te gaan met de thema’s. “We weten dat jongeren zich online makkelijker durven te uiten; ook over dingen waar ze zich kwetsbaar in voelen” aldus het team achter LIFELINE. “We geven ze met deze modules een manier om dat te doen op een wijze die ze aanspreekt. En, even belangrijk, op een manier die leerkrachten en scholen steunt in hun identiteit.”

De eerste les van LIFELINE wordt gratis aangeboden. Zo kunnen scholen en leerkrachten ontdekken wat de methode inhoudt en hoe deze in de praktijk in te zetten is. De les, inclusief handleiding voor leraren en mentoren, is aan te vragen via www.creatievepreventie.nl.