Schreeuw om Leven, SGP en NPV lanceren nieuwe website

0
529

In de afgelopen maanden hebben diverse politieke partijen voorstellen gedaan om de verplichte vijf dagen bedenktijd bij abortus af te schaffen. Onlangs werd er een Tweede Kamer een motie aangenomen waarin de regering wordt verzocht om de wettelijke beraadtermijn te schrappen. Schreeuw om Leven, SGP en NPV zijn het oneens met een dergelijke versoepeling van de abortuswet. Zij starten daarom een campagne om de beraadtermijn te behouden.

Gezamenlijk komen de drie organisaties met een manifest, dat kan worden ondertekend op www.beraadtermijn.nl. Op deze website komen ook persoonlijke verhalen van vrouwen die onbedoeld zwanger werden en die baat hebben bij de beraadtermijn. Het initiatief van Schreeuw om Leven, SGP en NPV wordt ondersteund door nog vijf andere organisaties, te weten: ChristenUnie, CMF, One of Us, Pro-Life Europe, stichting Helpende Handen, Stirezo.

Het manifest ‘Beraad! Omdat het om een leven gaat’ is in zijn geheel te lezen op www.beraadtermijn.nl. Hieronder treft u de eerste drie punten aan:

Bedenktermijn beschermt ongeboren leven
De huidige Abortuswet zegt dat abortus een afweging is tussen de noodsituatie van de vrouw en de bescherming van ongeboren leven, waarvoor de vrouw een zekere verantwoordelijkheid draagt.Als er geen minimale bedenktijd meer geldt, wordt de bescherming van het ongeboren leven verder ingeperkt.

Bedenktermijn biedt ruimte voor weloverwogen beslissing
Een mensenleven kan maar één keer worden beëindigd. Abortus is onomkeerbaar. De beraadtermijn is een waarborg om te voorkomen dat vrouwen in paniek of overhaast een beslissing nemen, waarvan ze later spijt zouden kunnen krijgen. Uit ervaringsverhalen van vrouwen blijkt dat een abortus (zelfs jaren later) nog heftige gevoelens kan oproepen, waaronder spijt.De bedenktermijn helpt om te voorkomen dat vrouwen achteraf liever een andere besluit hadden genomen.

Bedenktijd voor élke vrouw
Eén op de tien vrouwen geeft aan dat abortus niet haar eigen keuze was. Eén op de vijf vrouwen zegt dat zij het gevoel had grotendeels richting de keuze voor abortus gestuurd te zijn door mensen in haar omgeving (partner, familie). Juist voor deze vrouwen is een beraadtermijn van belang. Abortus moet immers ”vrijwillig” en ”weloverwogen” zijn.

Citaten

Chris Develing, woordvoerder Stichting Schreeuw om Leven: “De verplichte bedenktijd bij abortus voorkomt impulsieve beslissingen. Dat zijn niet mijn woorden maar die van de meeste abortusartsen, gynaecologen en verpleegkundigen. Daarbij betreft de bedenktijd een laatste respijt voor uniek ongeboren leven. Dat is wel het minste dat de samenleving moet bieden.”

Kees van der Staaij, fractievoorzitter SGP: “De beraadtermijn staat niet voor niets in de abortuswet. Het schrappen van de verplichte bedenktijd is een verdere aantasting van de beschermwaardigheid van het ongeboren leven. Er is maatschappelijk draagvlak voor de bedenktermijn en ook onder zorgverleners wordt het belang ervan erkend. Alle reden om de beraadtermijn te handhaven.’’

Diederik van Dijk, directeur van de NPV: “Inhoudelijk bezien is er geen enkele reden om de verplichte bedenktijd te schrappen. Integendeel. Er is juist veel draagvlak voor deze termijn, ook onder vrouwen met een abortuservaring. Hopelijk staat in het Kamerdebat werkelijk de zorg voor moeder en kind voorop, en niet de kille, ideologische drijfveer om abortus zonder enige rem mogelijk te maken.”

Bron: Schreeuw om Leven / Foto: Pixabay.com