GZB blikt terug op 2019: nieuwe manier van werken werpt eerste vruchten af

0
333

Samen met partnerkerken heeft de GZB het afgelopen jaar fors geïnvesteerd in het versterken van lokale gemeenten. Hoe kunnen we hen helpen bij het delen van het Evangelie, in woord én daad?

Afgelopen vrijdag hield de GZB haar jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst. Een goed moment om terug te blikken en vooruit te kijken. Samen met partnerkerken is nagedacht over de vraag: wat hebben plaatselijke gemeenten in hun situatie nodig om te groeien in hun missionaire en diaconale opdracht? Binnen de programma’s die daarvoor zijn ontwikkeld, wordt veel meer dan in het verleden samengewerkt aan concrete doelen. Deze nieuwe manier van werken werpt inmiddels z’n eerste vruchten af. Samen met de kerk in Nepal zorgen we ervoor dat mensen met een handicap er helemaal bij horen in de gemeente. In Slowakije willen lokale gemeenten de komende jaren Gods liefde delen met de Roma-gemeenschap, een bevolkingsgroep waar bijna niemand oog voor heeft.

Verder is de GZB dankbaar dat het aantal uitzendingen de afgelopen jaren is toegenomen; inmiddels zijn er meer dan 60 zendingswerkers. Het wordt echter steeds moeilijker om dit aantal te continueren en daarvoor de benodigde fondsen binnen te krijgen. Het onlangs gestarte initiatief ‘Zendingsmaatje’ is dan ook van groot belang.

In 2020 hoopt de GZB de overgang te maken naar een ander bestuursmodel. Een Raad van Toezicht-model doet meer recht aan de praktijk dan het huidige bestuursmodel. De huidige directeur, ds. Jan Ouwehand, wil zich beschikbaar stellen voor een mogelijke roeping uit de gemeente. Daarom zal de GZB op zoek gaan naar een nieuwe directeur-bestuurder. Het bestuur is dankbaar voor alles wat Jan Ouwehand de afgelopen tien jaar voor de organisatie heeft mogen betekenen.

Ondanks zijn aanstaande vertrek zal de GZB ds. Jan Ouwehand altijd na aan het hart blijven liggen. “Het werk van de GZB is van groot belang. Er zijn veel goede doelen, maar er zijn er niet zoveel die zich volledig richten op de ondersteuning van veelal kleine en kwetsbare kerken. De GZB helpt hen om ondanks beperkte middelen toch missionair en diaconaal actief te zijn. Om als gemeente de roeping van Christus te vervullen een lichtend licht te zijn in een donkere wereld.”

Over de GZB
Zending verbindt Nederland met Gods wereldwijde kerk. Samen willen we mensen over de hele wereld bereiken met het Evangelie. We willen werken aan gemeenten waar iedereen welkom is, waar mensen groeien in geloof, waar oog is voor elkaar en voor kwetsbare groepen in de samenleving.

Bron: GZB