Veertig jaar ervaring in de zending

0
511

Maar liefst 40 jaar heeft Tim Verduijn zich ingezet voor zendings- en ontwikkelingswerk, eerst bij Woord en Daad, later bij de GZB. Dat betekent een schat aan verhalen en ervaringen. Deze maand gaat hij met pensioen.

Roeping
Tim: “Het begon met een verlangen om kennis te delen met anderen buiten Nederland. Vanuit dit verlangen hebben Elsbet en ik samen gezocht naar Gods weg in ons leven. In die tijd heb ik ook bij de GZB aangeklopt en een gesprek gehad in Zeist. Er was toen geen plek voor mensen met een landbouwkundige achtergrond. Via Woord en Daad zijn we in februari 1982 uitgezonden naar Haïti waar ik les gaf aan een technische school, als leraar landbouw. Hoewel ik net ziek was geweest en Elsbet hoogzwanger, zijn we in vertrouwen gegaan.
Ook voor de uitzending naar Oeganda wisten we ons duidelijk geroepen. Het Karamoja gebied was niet zonder gevaar. Dit werd ons duidelijk verteld. Onafhankelijk van elkaar hebben Elsbet en ik een besluit genomen; beiden wisten we ons geroepen naar Oeganda. Terugkijkend hebben we op verschillende momenten in ons leven Gods leiding ervaren waardoor de roeping (het volgen Jezus) bevestigd werd.”

Geleerde lessen
“Ik begin met de belangrijkste les: In een kerk/gemeente die naar binnen gericht is, wordt God kleiner en de mens(elijke zaken) groter. Oftewel: de gemeente/persoon die betrokken is bij de wereldkerk, ontdekt meer over de grootheid van God. Ik voel me bevoorrecht dat ik daar deel van uit heb mogen maken en ben hier zelf enorm door verrijkt.
Een tweede les is het belang van de christelijke gemeenschap. Je hebt anderen nodig en je bent nodig voor anderen.”

Mooiste ervaringen
“Ik zou er niet één heel specifiek kunnen noemen. Er zijn meerdere ervaringen die veel indruk hebben gemaakt. Enkele voorbeelden:
Een verzoeningsbijeenkomst in Rwanda. De pijn, het leed, het geweld van de genocide werd letterlijk bij het kruis gebracht en bij het kruis verbrand.
De doop van een vrouw in Thailand, de enige christen in haar familie en in het dorp.
Het geloof van een Karamojong evangelist, die helaas veel te vroeg is overleden aan aids.
Ontmoetingen met mensen in Nepal en Pakistan die, ondanks de dreiging, openlijk en vol overtuiging hun geloof uitdragen en hun plaats als christen in de samenleving innemen.
De veerkracht van de mensen in Zuid-Soedan die, ondanks alle teleurstellingen na de onafhankelijkheid, hun land willen opbouwen.”

Mooie ontwikkeling bij de GZB
“Ik denk dat de GZB de afgelopen jaren meer focus heeft gekregen in het werk waardoor de GZB meer een eigen inbreng heeft bij partnerkerken in het buitenland. Dit wordt door onze partners gewaardeerd. Het samenwerken met partnerkerken is altijd het uitgangspunt geweest bij de GZB, maar hierin zijn we verder gegroeid en is het meer samenwerken geworden in Gods Koninkrijk.”

In het kort
Tim en Elsbet Verduijn werkten van 1982-1990 voor Woord en Daad in Haïti.
Van 1990-1998 voor de GZB in Oeganda.
Van 1998-2000 voor de GZB in Kenia, voor de Zuid-Soedanese ontwikkelingsorganisatie Across.
Sinds 2000 werkt Tim op het GZB-kantoor in Driebergen, achtereenvolgens als secretariaatsmedewerker Afrika, regiocoördinator Oostelijk Afrika en de laatste jaren als regiocoördinator Zuidoost-Azië. Deze maand is hij met pensioen gegaan, maar voorlopig blijft hij als vrijwilliger zich inzetten voor het werk van de GZB.

Bron: GZB