Vertrouwde veilige plek

0
300
Veel Nederlandse kinderen gaan na schooltijd naar de BSO, de buitenschoolse opvang. De reden dat kinderen daar naar toegaan staat is schril contrast met de kinderen die in Moldavië naar het kinderdagcentrum gaan. Voor de in de steek gelaten en verwaarloosde kinderen is het dagcentrum een toevluchtsoord. Ze zijn welkom en krijgen de liefdevolle arm om hen heen die ze zó moeten missen in hun jonge leventje. Het is een vertrouwde veilige plek die absoluut noodzakelijk is voor een zeer grote groep kwetsbare kinderen.
 
Veel Nederlandse kinderen gaan na schooltijd naar de BSO, de buitenschoolse opvang. De reden dat kinderen daar naar toegaan is heel divers. De hoge hypotheek waardoor beide ouders moeten werken, het kiezen voor een carrière buiten de deur, de noodzaak als het een eenoudergezin betreft of vanwege het sociale aspect doordat er gespeeld kan worden met leeftijdsgenootjes. Wat een schril contrast met de kinderen in Moldavië die naar het kinderdagcentrum gaan.
 
In Moldavië groeien duizenden kinderen op in een onveilige leefomgeving. Ouders gaan naar het buitenland om geld te verdienen en laten hun kinderen ongevraagd achter bij familie of buren. Familie of buren die zelf amper geld hebben om in eigen levensonderhoud te voorzien. Zij zijn de achtergelaten kinderen liever kwijt dan rijk. De kinderen zijn ongewenst en daar worden ze elke dag mee geconfronteerd. Ook zijn er kinderen die door de ouders in de steek gelaten worden en zich maar moeten zien te redden in de grote, wrede, harde wereld. Thuis opgroeien met ouders betekent niet vanzelfsprekend een onbezorgde jeugd. Door de zeer slechte  omstandigheden ontvluchten ouders de realiteit van alledag en zoeken hun heil in de drank met alle gevolgen van dien. De kinderen hebben te maken met agressiviteit, verwaarlozing en mishandeling. Ze krijgen amper te eten en worden gedwongen op eigen benen te staan.
 
Voor deze in de steek gelaten en verwaarloosde kinderen, zet Mensenkinderen in samenwerking met lokale kerken dagcentra op. Het is een vertrouwde veilige plek waar kinderen na schooltijd naar toe kunnen gaan. Vrijwilligers ontvangen de kinderen met open armen. Ze zijn welkom en krijgen de warme liefdevolle arm om hen heen die ze zó moeten missen in hun jonge leventje. Elke dag is er een warme maaltijd en er wordt met aandacht geluisterd naar de bizarre verschrikkelijke ervaringen die de kinderen meemaken. Er is tijd voor een spelletje, een knutselwerkje of gewoon lekker buiten spelen. Het dagcentrum is een toevluchtsoord en absoluut noodzakelijk en onmisbaar voor deze kwetsbare kinderen.
 
Mensenkinderen is in navolging van Jezus Christus (Mattheüs 9: 35-36) bewogen met de allerarmsten in Albanië, Armenië, Moldavië en Bulgarije en wil hulp bieden door mensen in Nederland bewust te maken van de grote nood en zorgen dat zij betrokken raken bij het werk van Mensenkinderen zodat de allerarmsten gesteund en bemoedigd worden door de Blijde Boodschap en barmhartige daden. Wanneer mensen in plotselinge nood terecht komen, zet Mensenkinderen alles in het werk om in de noodzakelijke basisbehoeften te voorzien zoals voedsel, een gezonde en veilige plek om te wonen, warmte en kleding.

Bron: Mensenkinderen