Blijdschap

0
312
Verblijdt u naarmate gij deel hebt aan het lijden van Christus, opdat gij u ook met vreugde zult mogen verblijden, bij de openbaring van zijn heerlijkheid. 1 Petrus 4:13

Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen; (maar) wij weten, dat, als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is. 1 Johannes 3:2

Daarom zijn zij voor de troon van God en zij vereren Hem dag en nacht in zijn tempel; en Hij, die op de troon gezeten is, zal zijn tent over hen uitspreiden. Zij zullen niet meer hongeren en niet meer dorsten, ook zal de zon niet op hen vallen, noch enige hitte, want het Lam, dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en hen voeren naar waterbronnen des levens; en God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Openbaring 7:15-17

En verder: Psalm 16:11, Jesaja 60:19,20, Romeinen 5:17, 1 Corinthiërs 2:9, Hebreeën 4:9, 2 Petrus 3:13, Judas 14,25, Openbaring 3:4, Openbaring 21:3-5, Openbaring 21:22,23, Openbaring 22:3-5.