Engelen

0
309
De Engel des Heren legert Zich rondom wie Hem vrezen, en redt hen. Psalm 34:8

Want Hij zal aangaande u zijn engelen gebieden, dat zij u behoeden op al uw wegen; op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot. Psalm 91:11,12

Vergeet de herbergzaamheid niet, want daardoor hebben sommigen, zonder het te weten, engelen geherbergd. Hebreeën 13:2

En verder: Matthéüs 18:10, Lucas 20:36, 1 Petrus 1:12.