Verlaten zijn

0
309
Weest sterk en moedig, vreest niet en siddert niet voor hen, want de Here, uw God, zelf gaat met u; Hij zal u niet begeven en u niet verlaten. Deuteronomium 31:6

Kan een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontfermen zou over het kind van haar schoot? Al zouden zij die vergeten, toch vergeet Ik u niet. Zie, Ik heb u in mijn handpalmen gegrift. Jesaja 49:15,16a

Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u. 1 Petrus 5:7

En verder: Deuteronomium 4:31, Deuteronomium 10:18, 1 Samuël 12:22, Psalm 27:10, Psalm 68:6,7, Jesaja 41:17, Jesaja 62:4, Jeremia 49:11, Romeinen 8:31.