De ware wijnstok – deel 5 van 7

0
293
De sleutel tot vrucht dragen is ‘in Jezus zijn’!

Lezen: Psalm 92

Vers voor vandaag: “De rechtvaardigen zullen in de ouderdom nog vrucht dragen, fris en groen zullen zij zijn; om te verkondigen dat de Here waarachtig is, mijn rots, in wie geen onrecht is.” (Psalm 92:15,16)

In deze serie over de ‘ware wijnstok’ hebben wij het tot nu toe gehad over:
1. God wil dat wij vrucht dragen

Mogelijke vruchten zijn:
a. Persoonlijke heiliging
b. Groei in christelijk karakter
c. Mensen winnen voor Jezus
d. Delen van wat wij hebben
e. Goede werken
f. Lofprijzing en aanbidding

2. God wil dat wij blijvende vrucht dragen. Dat kan door:
a. Groeien in Hem
b. Geestelijke vermenigvuldiging

3. De sleutel tot vrucht dragen is ‘in Jezus zijn’.

Als dat laatste zo belangrijk is, wat zijn dan enkele kenmerken van iemand die ‘in Jezus’ is?

1. Vrucht dragen
We hebben het al gehad over het feit dat vrucht een vanzelfsprekend gevolg is van ‘in Jezus zijn’. Het omgekeerde is echter ook waar; als wij vrucht dragen laat dat zien dat wij ‘in Hem’ zijn. Vrucht is immers het natuurlijke gevolg van onze omgang met Hem. We hoeven ons daar niet voor in te spannen. Zoals een rank zich niet hoeft in te spannen om druiven te produceren, zo mogen wij vertrouwen dat Jezus zelf door ons heen vrucht zal dragen.

2. Gesnoeid worden
Als de ranken te groot worden snijdt de landman er een stuk af, zodat de ranken de energie die zij ontvangen van de wijnstok niet verspillen voor zichzelf, om zichzelf op te bouwen, maar om die door te geven aan de vruchten.

Eigenlijk is het allemaal nog veel dramatischer. Na de oogst, in het najaar gaan de wijnboeren alle wijnstokken snoeien. Ze snijden er bijna alle ranken af. Het enige wat nog over is van die mooie, weelderige struik, vol met druiven is een onaanzienlijk donker stammetje. Er blijft werkelijk niets over van de glorie van de wijnranken. Dat alles is natuurlijk geen plezierig proces. Het doet pijn. Maar de landman doet dit opdat de stam en de ranken die daaruit groeien in de toekomst meer vrucht dragen.

Voor ons christenen betekent dit dat de Vader dingen uit ons leven wegsnijdt die onze relatie met Hem in de weg staan. Dit alles niet met het doel om ons het leven zuur te maken of om ons te straffen, maar om ons te helpen meer vrucht te dragen. Dat is ook de reden waarom mensen die ‘in Jezus’ zijn vaak mensen zijn die lijden. De Vader is in hun leven aan het werk, zodat zij nog meer vrucht kunnen dragen.

Morgen nog vier kenmerken van ‘in Hem’ zijn.

Toepassing: Kunt u voorbeelden geven van Gods snoeiende werk in uw leven, d.w.z. dingen die pijn deden, maar die uiteindelijk positief uitwerkten in uw relatie met Hem?

Gebed: Heer, ik kan niet zeggen dat ik uitzie naar Uw snoeiend werk, maar ik wil U wel danken dat U dit alles doet uit liefde voor mij. Amen.

© Maximum Life