Wederopstanding

0
309
Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, en een ieder, die leeft en in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, en een ieder die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven. Johannes 11:25,26

En indien de Geest van Hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, dan zal Hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn Geest, die in u woont. Romeinen 8:11

Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als verlosser verwachten, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig wordt, naar de kracht, waarmede Hij ook alle dingen Zich kan onderwerpen. Filippenzen 3:20,21

En verder: Psalm 16:10, Daniel 12:2, Lucas 20:35-38, Johannes 5:28,29, 1 Corinthiërs 15:21, 1 Corinthiërs 15:42-44, 1 Corinthiërs 15:49-58, 2 Corinthiërs 5:1-5, 1 Thessalonicenzen 4:14-17.