De ware wijnstok – deel 4 van 7

0
288
De sleutel tot vrucht dragen!

Lezen: Psalm 1

Vers voor vandaag: “Want hij is als een boom, geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd.” (Psalm 1:3a)

In Johannes 15 maakt Jezus duidelijk dat het belangrijk is dat wij vrucht dragen. De voorgaande dagen hebben wij zes vruchten besproken: (1) persoonlijke heiliging, (2) groei in christelijk karakter, (3) mensen winnen voor Jezus (4) delen van wat wij hebben (5) goede werken en (6) lofprijzing en aanbidding.

Vrucht dragen is echter niet iets dat eens voor altijd plaatsvindt, maar het is een doorgaand proces, een vanzelfsprekende zaak.

Vermeerdering van vrucht
Interessant is dat Jezus in Johannes 15 spreekt over vrucht (vers 2a), meer vrucht (2b), veel vrucht (5) en vrucht die blijft (16). Met andere woorden, God is geïnteresseerd in vermeerdering van onze vruchten. Hoe kan die vermeerdering plaatsvinden? Op twee manieren.

In de eerste plaats zullen ranken meer vrucht dragen als ze groeien. Zo is dat ook bij ons christenen. Als wij groeien in de Heer mogen wij ook verwachten dat wij als gevolg daarvan meer vruchten zullen dragen voor Hem.

Daarnaast wordt vrucht vermeerderd, doordat iedere vrucht het zaad in zich draagt voor meer vruchten, voor nieuwe wijnstokken, voor duizenden druiven. Druiven die op hun beurt weer zaad in zich dragen voor nieuwe vrucht; meer vrucht; vrucht die blijft.

Precies zo is het met ons christenen. Ons geloof en onze relatie met God is een vrucht in zichzelf, maar die vrucht mag en moet zich vermenigvuldigen. In 2 Timótheüs 2:2 (een heel bekend vers over geestelijke vermenigvuldiging) staat: “Wat gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan vertrouwde mensen, die bekwaam zullen zijn om ook anderen te onderrichten.”

De sleutel tot vrucht dragen
Hoe kunnen wij christenen dan vrucht dragen; vrucht die zich vermenigvuldigt; vrucht die blijft?
Er is maar een manier waarop een rank vruchten kan dragen en dat is door in de wijnstok te blijven. Zo gauw je de rank afscheidt van de wijnstok is het onmogelijk voor die rank om nog vruchten te dragen. Sterker nog, het is onmogelijk geworden voor die rank om te overleven. De rank zal afsterven en nooit meer vrucht dragen.

Wat een beeld voor het christenleven. Er is maar een manier waarop wij christenen vrucht kunnen dragen en dat is door ‘in’ Jezus te blijven. Als wij aan Jezus ‘vastzitten’ hoeven wij ons er niet eens voor in te spannen om vruchten te dragen. Die vruchten zijn een vanzelfsprekend gevolg van de relatie met Jezus Christus. Hij bewerkt die vruchten in en door ons heen. In Hem zijn is het centrale thema van Johannes 15. Zeven keer komen wij de term ‘in Mij blijven’ tegen.

Zo gauw wij ons echter afscheiden van Jezus wordt het onmogelijk voor ons om vruchten te dragen voor de ‘Landman’; voor God. Dat afscheiden of afdwalen noemt de Bijbel zonde. Zonde blokkeert groei en zonde blokkeert vrucht.

Toepassing: Wat betekent het voor u om ‘in Jezus te zijn’? Hoe uit zich dat in uw leven?

Gebed: Heer, ik wil in U zijn. Amen.

© Maximum Life