Waarom is geloof zo belangrijk?

0
302
Zes redenen waarom geloof voor ieder mens belangrijk is!

1. Geloof is een anker voor de ziel.
Als mensen zijn we vaak rusteloos. We worden soms als een bootje in een storm heen en weer geslingerd door allerlei gedachten, indrukken en filosofieën. Geloof in God functioneert als een anker waar de ziel aan vastzit. Het helpt ons om in de stormen van het leven ‘voor anker te blijven liggen’.

2. Geloof geeft antwoord op de vraag naar de zin van het leven.
Waar kom ik vandaan? Waar ga ik naar toe? Wie ben ik eigenlijk? zijn de basisvragen van de mensheid. Iedereen die voor zichzelf geen bevredigend antwoord kan vinden op die vragen mist in zekere zin het doel en de diepere betekenis van het leven.

3. Geloof geeft een fundamenteel begrip van goed en kwaad.
Als we begrijpen en accepteren wat goed en wat verkeerd is, creëren wij innerlijke rust en een raamwerk voor besluitvorming.

4. Geloof helpt om een positief maar realistisch zelfbeeld te ontwikkelen.
Positief omdat gelovigen hun leven zien in directe relatie tot hun Schepper. Realistisch omdat door het geloof de menselijke zwakheden zichtbaar worden gemaakt en omdat gelovigen worden aangemoedigd daar iets aan te doen.

5. Geloof komt tegemoet aan emotionele behoeften.
Ieder mens heeft diepgaande emotionele behoeften zoals liefde ervaren, geaccepteerd worden en vergeving ontvangen. Het geloof en het contact met andere gelovigen komt tegemoet aan deze behoeften.

6. Geloof plaatst het leven in het perspectief van de eeuwigheid.
Dat helpt om zowel het betrekkelijke als ook het unieke van het leven te zien en te ervaren.

Wat gelooft u? Denk daar deze week eens over na!

========================================

Het heelal verwart mij, en ik kan mij niet voorstellen dat dit uurwerk wel bestaat, en dat er geen uurwerkmaker zou zijn.
Voltaire