Wijsheid uit de Bijbel

0
288
Een blij hart maakt het aangezicht vrolijk!

De Bijbel is een unieke verzameling van boeken die werden geschreven door meer dan 40 mensen in een periode van ongeveer 1500 jaar. Het is een boek vol met geestelijke en praktische wijsheden. Bij dezen een aantal uitspraken uit het Bijbelboek Prediker om eens rustig over na te denken.

“In veelheid van woorden ontbreekt de overtreding niet, maar wie zijn lippen bedwingt, is verstandig.” (10:19)
“Er zijn er, die uitstrooien en toch nog meer verkrijgen; terwijl anderen meer inhouden dan recht is en toch gebrek lijden.” (11:24)
“Kommer in het hart van de mens buigt het neder, maar een goed woord verblijdt het.” (12:25)
“Wie met wijzen omgaat, wordt wijs.” (13:20a)
“Ook onder het lachen kan het hart pijn lijden.” (14:13a)
“Een blij hart maakt het aangezicht vrolijk.” (15:13a)
“Vriendelijke woorden zijn als honingzeem, zoet voor de ziel en medicijn voor het gebeente.” (16:24)
“Een vrolijk hart bevordert de genezing.” (17:22a)
“Een verongelijkte broeder is ontoegankelijker dan een sterke stad.” (18:19a)
“Een woord, in juiste vorm gesproken, is als gouden appelen op zilveren schalen.” (25:11)
“Olie en reukwerk verheugen het hart, en warme vriendschap, vanwege welgemeende raad.” (27:9)
“Als beleid ontbreekt, komt het volk ten val; maar er is redding, als er vele raadgevers zijn.” (11:14)
“Een vermogen, uit niets verkregen, slinkt weg; maar wie met eigen hand vergadert, wordt rijk.” (13:11)
“Zonder verstand deugt zelfs ijver niet, wie haastig is met zijn voeten, begaat een misstap.” 19:2)
“Plannen komen tot stand door beraad, voer dus de strijd met overleg.” (20:18)
“Een bezit, in het begin te spoedig verworven, zal ten slotte niet tot zegen zijn.” ( 20:21)
“Door wijsheid wordt een huis gebouwd, door verstand wordt het bevestigd.” (24:3)
“Een stad met omgehaalde muren, zo is iemand die zijn geest niet in bedwang heeft.” (25:28)
“Zoals men ijzer met ijzer scherpt, zo scherpt de ene mens de ander.” (27:17)
“Wie zijn nek verhardt ondanks herhaalde vermaning, wordt opeens onherstelbaar gebroken.” (29:1)

=========================================================

Gehoorzaamheid is het begin der wijsheid.
Georg Hegel