Overheid

0
286
Een koning die de geringen naar waarheid richt, diens troon staat voor eeuwig vast. Spreuken 29:14

Geeft dan de keizer wat des keizers is, en Gode wat Gods is. Matthéüs 22:21b

Ieder mens moet zich onderwerpen aan de overheden, die boven hem staan. Want er is geen overheid dan door God en die er zijn, zijn door God gesteld. Wie zich dus tegen de overheid verzet, wederstaat de instelling Gods, en wie dit doen, zullen een oordeel over zich brengen. Want, als iemand goed handelt, behoeft hij niet bevreesd te zijn voor de overheidspersonen, maar wel, als hij verkeerd handelt. Wilt gij zonder vrees voor de overheid zijn? Doe het goede, en gij zult lof van haar ontvangen. Zij staat immers in dienst van God, u ten goede. Maar indien gij kwaad doet, wees dan bevreesd; want zij draagt het zwaard niet tevergeefs; zij staat immers in de dienst van God, als toornende wreekster voor hem, die kwaad bedrijft. Daarom is het nodig zich te onderwerpen, niet slechts om de toorn, maar ook om des gewetens wil. Romeinen 13:1-5

En verder: Spreuken 16:12, Spreuken 20:28, Daniel 2:20,21, Johannes 19:10,11, Titus 3:1,2, 1 Petrus 2:13-15.