Discipelschap – deel 5 van 8

0
300
Opvoeding kan in twee woorden worden samengevat: liefde en tijd!

Lezen: 1 Timótheüs 5:1-25

Vers voor vandaag: “De oudsten, die goede leiding geven, komt dubbel eerbewijs toe, vooral hun, die zich belasten met prediking en onderricht.” (1 Timótheüs 5:17)

Gisteren zijn wij begonnen met een studie over zeven kenmerken van discipelschap, zoals wij die kunnen ontdekken in de relatie tussen Paulus en Timótheüs.

1. Paulus leidde Timótheüs tot de Heer
Dat wil niet zeggen dat wij geen mensen kunnen begeleiden die wij niet zelf tot de Heer hebben mogen leiden, maar het is een extra dimensie in zo’n relatie als dat wel het geval is.

2. Paulus hield van Timótheüs
Mensen die kinderen hebben (of kinderen adopteren) weten dat hun liefde voor hun kinderen op een ander en op een dieper niveau ligt dan hun liefde voor andere mensen.

Mensen die geestelijke kinderen hebben (of geadopteerd hebben) weten dat hun liefde voor hun geestelijke kinderen op een ander en op een dieper niveau ligt dan hun liefde voor andere christenen.

Paulus vormde hierop geen uitzondering. Hij hield van Timótheüs. Hij vond het plezierig om bij Timótheüs te zijn. Hij schepte op over Timótheüs. De naam Timótheüs komt zo’n dertien keer voor in de brieven van de apostel Paulus en daarnaast schreef Paulus nog twee brieven speciaal aan Timótheüs. In al die opmerkingen over Timótheüs en in de twee brieven vinden wij niet een negatieve opmerking over Timótheüs. Waarom?
Niet omdat Timótheüs geen fouten maakte, maar omdat Paulus hield van Timótheüs. En liefde bedekt tal van fouten en zonden.

Paulus noemt Timótheüs: mijn helper, mijn broeder, mijn medearbeider, een geliefd en trouw kind in de Here, een dienstknecht van Christus Jezus, een medewerker Gods. Mooie uitdrukkingen die de liefde van Paulus voor zijn discipel Timótheüs weerspiegelen.

Opvoeding van kinderen kan eigenlijk in twee woorden worden samengevat: liefde en tijd. Als wij liefde en tijd aan onze kinderen schenken, kan het haast niet mis gaan met de opvoeding. Liefde en tijd zijn de voedingsbodem voor groei tot een volwassen en gezond leven.

Precies zo is het met de geestelijke opvoeding van jonge christenen. Wat zij nodig hebben is liefde en tijd van oudere christenen en vooral liefde en tijd van hun geestelijke (stief-)ouders. Er is geen andere manier om mensen te helpen te groeien in hun geloof. Kerkdiensten, conferenties, boeken e.d. zijn allemaal belangrijk; maar essentieel is de liefdevolle zorg en begeleiding door volwassen christenen.

Morgen en overmorgen de resterende vijf punten met betrekking tot discipelschap: ·
3. Paulus bracht veel tijd door met Timótheüs
4. Paulus gaf Timótheüs een geestelijke opleiding
5. Paulus gaf Timótheüs verantwoording
6. Paulus bad voor Timótheüs
7. Paulus bemoedigde Timótheüs

Toepassing: De grootste kracht in het universum is liefde. Stel het vandaag tot uw doel om liefde uit te delen aan medegelovigen die u ontmoet; om vriendelijk te zijn en een extra mijl te gaan.

Gebed: Heer, help mij om lief te hebben. Amen.

© Maximum Life