HOE vraagt aandacht voor Roma in Oost-Europa

0
450
Stichting HOE in Barneveld vraagt in de maand maart aandacht voor Roma (zigeuners) in Oost-Europa. De organisatie sluit daarbij aan bij de actie van EO Metterdaad. Samen met 15 organisaties voert EO Metterdaad deze maand actie voor Roma.

Gebrek aan onderwijs/opleiding, discriminatie, armoede, criminaliteit, een slecht imago: de combinatie van deze dingen zorgt ervoor dat Roma ook nu vaak een ‘ondergeschikte’ plaats in de maatschappij hebben. Wij geloven dat onderwijs, maar daarnaast ook het evangelie van Jezus Christus, echt verandering kan brengen in de cultuur van Roma. Daar willen we aan werken, aan bijdragen.

HOE ziet met name het belang van goed onderwijs voor Romakinderen. Niet alleen gaan kinderen vaak niet naar school, ook leren ze thuis niet alle ‘basisvaardigheden’, zoals handen wassen en tandenpoetsen en netjes op je stoel zitten. In Oekraïne leren de kinderen op speciale Romascholen de basiselementen van hygiëne en sociale vaardigheden, zodat ze daarna hopelijk goed aan kunnen sluiten op ‘gewone’ basisscholen. Romakinderen worden zonder deze voorbereiding anders vaak gediscrimineerd en genegeerd op de gewone scholen.

In de uitzendingen van EO Metterdaad op zaterdag 16 en zondag 17 maart wordt er aandacht geschonken aan evangelist Florin in Roemenië.

HOE ondersteunt de naschoolse opvang die hij heeft opgezet in Insuratei. Volgens Florin, zelf Roma en ex-crimineel, is  het grootste probleem van Roma het gebrek aan onderwijs. Scholing is wel beschikbaar, maar veel kinderen maken er geen gebruik van, omdat onderwijs geen onderdeel is van de cultuur. Geschreven teksten kennen ze nauwelijks; verhalen worden mondeling doorgegeven. Daarbij schamen Romakinderen zich vaak voor hun armoedige uiterlijk en worden ze regelmatig gediscrimineerd. Door hun gebrek aan scholing komen kinderen al op jonge leeftijd in de criminaliteit terecht. Goed onderwijs zorgt ervoor dat ze niet in de criminaliteit belanden.

Meer info: www.stichtinghoe.nl/roma