Veld Vol Voedsel, een pakket vol hoop

0
610

Corona, geen werk, geen vaccin, geen bijstand van de overheid, stijgende voedsel– en energieprijzen. Voor veel gezinnen op het platteland van Albanië, Armenië en Moldavië blijven de problemen zich maar opstapelen.

De mensen leven vanwege de enorme armoede voortdurend in onzekerheid. De belangrijkste en fundamentele vraag waar talloze gezinnen mee worstelen is: ’Zullen we voldoende eten hebben, of krijgen we te maken met knagende honger en moeten mijn kinderen en ik met een lege maag naar bed?’ Vreselijk als je zo in angst moet leven!

In het verleden trokken vaders met hun zonen naar het buitenland; Rusland, Oekraïne, Polen, Griekenland, Italië om daar geld te verdienen. Bij terugkomst hadden ze geld voor eten, brandstof en andere belangrijke zaken. Maar door corona is er in het buitenland geen werk meer en hebben deze gezinnen geen inkomsten. Gevolg: grote zorgen en spanningen. Veel gezinnen zijn de wanhoop nabij.

Mensenkinderen biedt deze gezinnen de helpende hand met een goedkope en doeltreffende oplossing voor het voedselprobleem waar arme gezinnen mee worstelen: we geven hen een Veld-Vol-Voedsel pakket. Dit pakket bevat verschillende groentezaden en pootaardappels. Hiermee kunnen de gezinnen hun eigen voedsel verbouwen. Van de opbrengst kan een gezin met vier kinderen meer dan een jaar leven!

De nood is nu groter dan ooit! Met uw hulp kunnen er duizenden gezinnen geholpen worden in hun strijd tegen de voortdurende honger en hen een structurele oplossing bieden. Voor slechts € 20,- kan een arm gezin een jaar lang eten.

Een kleine gift leidt tot een grote oogst!
Hartelijk dank voor uw betrokkenheid, steun en gebed.

Informatie over Mensenkinderen
Wanneer mensen in plotselinge nood terecht komen, zet Mensenkinderen alles in het werk om in de noodzakelijke basisbehoeften te voorzien zoals voedsel, een gezonde en veilige plek om te wonen, warmte en kleding. Mensenkinderen is in navolging van Jezus Christus (Mattheus 9: 35-36) bewogen met de allerarmsten in Albanië, Armenië en Moldavië en wil hulp bieden door mensen in Nederland bewust te maken van de grote nood en zorgen dat zij betrokken raken bij het werk van Mensenkinderen zodat de allerarmsten gesteund en bemoedigd worden door de Blijde Boodschap en barmhartige daden.

Bron: www.mensenkinderen.nl