Nog ruim 2.000 taalgroepen wachten op vertaalproject van de Bijbel

0
378

Van de ruim 7.000 talen die wereldwijd worden gesproken, wachten nog ruim 2.000 op een vertaalproject van de Bijbel. Dit gaat om ongeveer 160 miljoen mensen. Dat blijkt uit onderzoek van Wycliffe Bijbelvertalers. Jaarlijks geeft de vertaalorganisatie inzicht in de vooruitgang van het wereldwijde Bijbelvertaalwerk.

“Achter deze cijfers gaan verhalen schuil. Verhalen van mensen die verlangen naar Gods Woord in hun taal,” aldus directeur Bram van Grootheest. In een wereld waar crisissen elkaar opvolgen blijkt dit verlangen volgens Van Grootheest enorm groot: “Onlangs zijn we gestart met een project in een vluchtelingenkamp voor vervolgde christenen. Mensen zijn zo gemotiveerd om te Bijbel te vertalen dat ze daarvoor zelfs in het kamp komen wonen.”

Eindstreep
Onder andere die motivatie zorgt ervoor dat het vertaalwerk sneller gaat dan ooit. Volgens de directeur van Wycliffe is de eindstreep in zicht. “Het tempo ligt zo hoog dat we ervan uit kunnen gaan dat de vertaler die ooit aan de laatste vertaling begint, op dit moment al geboren is. Wat een geweldig vooruitzicht dat iedereen God in zijn eigen taal kan horen spreken!”

Gods werk
De Nederlandse tak van Wycliffe Bijbelvertalers werkt momenteel aan vertaalprojecten in meer dan honderd talen. “Ik zie dat God doorgaat met Zijn werk,” vervolgt Van Grootheest. “Dat geeft rust en vertrouwen, het is Zijn werk. Tegelijk zet Hij daar mensen voor in en zegent Hij dat.” De organisatie is dankbaar voor de steun en betrokkenheid van christenen in Nederland en de inzet van alle medewerkers die wereldwijd zijn uitgezonden.

Project 20/25
“Miljoenen mensen hebben geen toegang tot het Evangelie in hun eigen taal. Het is een harde realiteit. Toch motiveren deze cijfers mij om ook voor deze mensen de Bijbel te vertalen in hun moedertaal.” Vanwege hun 50-jarig jubileum is Wycliffe daarom gestart met Project 20/25. Van Grootheest: “In vijf jaar tijd willen we vijftig nieuwe vertaalprojecten starten. Zodat nog meer mensen de Bijbel in hun eigen taal kunnen lezen, begrijpen en toepassen!”

Bron: Wycliffe Bijbelvertalers