Oproep aan kerken: ‘blijf betrokken op jongeren’

0
361

Uit de onlangs gehouden enquête onder jeugdwerk betrokkenen, en gesprekken die partners van Jeugdwerk.info hadden, blijkt dat kerken moeite hebben om de relatie met jongeren te onderhouden. De lock-down heeft een enorme impact op iedereen en ook op onze jongeren en alle activiteiten vanuit kerken. Als jeugdwerk.info maken we ons zorgen over de betrokkenheid op jongeren en roepen kerken op hier aandacht voor te hebben.

Corona-impact
Vanaf maart 2020 staat onze wereld op zijn kop. Het corona-virus en de maatregelen om de verspreiding tegen te gaan hebben een enorme impact, ook op jeugdwerk activiteiten en het geloof van jongeren. Deze situatie vroeg om een aanpak waar kerken tot dat moment nog nooit over nagedacht hadden. Als jeugdwerk.info zagen we twee reacties, enerzijds een grote creativiteit en daadkracht met nieuwe (online) werkvormen. We zijn echt onder de indruk van al die vrijwilligers die, ondanks de moeilijke tijd, nieuwe wegen hebben gezocht om in contact te blijven met de jeugd. Anderzijds zagen we ook een meer apathische houding waarbij alles gestopt werd en ontmoetingen wegvielen. Uit de inventarisatie die we gehouden hebben moeten we helaas concluderen dat dit met name zijn weerslag heeft gehad op de relatie en betrokkenheid van kerken op hun jeugd. Voor de start van het nieuwe jeugdwerk seizoen moet er dus goed nagedacht worden over het opbouwen of herstellen van de relaties met jongeren.

Opstart
Omdat vanaf 1 juli de maatregelen voor ontmoeting verruimd zijn zie je dat er veel geïnvesteerd wordt in protocollen en regelzaken om weer diensten en vieringen te organiseren. Heel terecht maar we missen de aandacht voor kinderen, tieners en jongeren en een visie op welke manier het jeugdwerk wordt opgepakt. Hoe worden de relaties met kinderen en jongeren, na zoveel maanden van geen tot nauwelijks contact, weer aangehaald? Waar staan de jongeren in hun denken en vragen over de coronacrisis en hun geloof? Op welke manier ontstaat er weer verbondenheid met de lokale gemeente die de afgelopen tijd ingewisseld is door online vieringen? Maar ook de vraag op welke manier ouders voldoende vertrouwen kunnen krijgen om hun kinderen te stimuleren voor het jeugdwerk gelet op de veiligheid. Als Jeugdwerk.info willen we kerken in de aanloop naar een nieuw seizoen daarom oproepen hier goed over na te denken. Vanzelfsprekend zijn we beschikbaar, om waar nodig, te ondersteunen met onze expertise en het delen van ‘good practices’.

Afscheid
Als Jeugdwerk.info gaan we een uitdagende tijd tegemoet omdat Wout Schonewille als initiatiefnemer afscheid zal nemen. Namens alle partners wil Martin de Groot hem hartelijk danken; ‘Wout is in 2016 gestart met Jeugdwerk.info vanuit een duidelijke visie en heeft de afgelopen tijd veel betekend in het uitbouwen van ons netwerk van zelfstandige experts. In dat opzicht zijn we Wout veel dank verschuldigd en zal het een groot gemis zijn om de komende tijd zonder hem verder te gaan’. Gelukkig is er binnen Jeugdwerk.info, onder de deelnemende partners veel kennis, ervaring en expertise aanwezig om de toekomst van Jeugdwerk.info met vertrouwen tegemoet te zien.
Dat laatste wordt nadrukkelijk bevestigd door Wout; ‘de afgelopen tijd heb ik gemerkt dat Jeugdwerk.info staat als een stevig netwerk en uitgegroeid is tot een betekenisvolle organisatie in het kerkelijk jeugdwerk. Daarom kan ik ook met een gerust hart afscheid nemen en weer tijd vrijmaken voor nieuwe initiatieven. Natuurlijk zal ik het enorm missen omdat mijn hart nog steeds klopt voor God en voor jongeren en ik genoten heb van de samenwerking met collega’s.’ De komende maanden zal het bestuur nadenken over de invulling van het coördinatorschap, tot die tijd is Martin de Groot als voorzitter aanspreekpunt.

Bron: Jeugdwerk