Opwekking GO in aangepaste vorm verder

0
323

Opwekking GO, de tak die binnen Opwekking verantwoordelijk is voor geloof en opvoeding, gaat in een andere vorm verder.

Geloof en opvoeding
Begin dit jaar maakten we bekend dat Timotheüs, voor velen bekend vanwege de materialen voor geloofsopvoeding en de workshops in kerken, verderging als Opwekking GO waarbij de G en de O heel duidelijk staan voor geloof & opvoeding.

Kruispunt
Door diverse ontwikkelingen dit jaar kwamen we op een aantal kruispunten te staan, die van grote invloed zijn op de activiteiten van Opwekking GO. We hebben daardoor moeten besluiten Opwekking GO in een andere vorm voort te zetten. De visie blijft echter ongewijzigd, en we blijven ons inzetten voor geloof & opvoeding.

Prepensioen Marian Geeve
Aan het einde van dit jaar zal Marian Geeve gaan genieten van haar prepensioen. Marian begon in 2003 bij Timotheüs, dat onderdak had gevonden bij Stichting Opwekking. Zij was daarvoor al betrokken bij het Kinderplein van de Pinksterconferentie en is in totaal meer dan 25 jaar actief binnen Opwekking.
Marian was ook initiator van o.a. Rondom Het Kind. Geïnspireerd door wat ze in Engeland had gezien, maakte ze haar droom daarmee realiteit; het samenbrengen van organisaties en het creëren van één plek voor alle opvoeders. Dit is kenmerkend voor haar verbindende karakter. Door haar werk en haar niet aflatende passie voor de volgende generatie heeft ze impact gehad op de levens van vele kinderen en gezinnen. We zijn haar enorm dankbaar hiervoor.

Aangepaste functie Annasjouk Nijhof
Ook Annasjouk Nijhof, medecoördinator bij Opwekking GO, zal haar functie anders invulling gaan geven. Zij start buiten Opwekking haar eigen onderneming die gericht is op geloven, opvoeden en onderwijs (www.vonkproducties.nl). Een kans die we haar natuurlijk enorm gunnen. Daarmee stoppen haar werkzaamheden op het kantoor van Opwekking. Annasjouk blijft als coördinator van Opwekking GO inhoudelijk verantwoordelijk voor het Kinderplein van de Pinksterconferentie.

Kruispunt i.v.m. corona
Qua activiteiten kwamen we als gevolg van corona op nog een ander kruispunt. De geplande theatertour, het interactieve theater voor ouders en kinderen sámen, kon niet doorgaan en ook liep de vraag naar workshops flink terug. Hoe en of we dit verder invulling gaan geven is op dit moment nog onzeker.

Zowel het wegvallen van een deel van de werkzaamheden als het vertrek van de beide collega’s hebben tot gevolg dat Opwekking op een andere manier invulling zal gaan geven aan haar speerpunt geloofsopvoeding.

Toekomst Opwekking GO
Zoals gezegd, onze overtuiging is niet veranderd en we onderstrepen wat Annasjouk Nijhof eerder dit jaar zei: “De relatie met Jezus in het leven van kinderen en gezinnen zal het verschil maken.” Vanuit dat perspectief kunnen en willen we niet stoppen met Opwekking GO. De activiteiten van en rondom het Kinderplein van de Pinksterconferentie zijn voor ons van groot belang en waardevol. We blijven daar vernieuwende programma’s ontwikkelen, om daarmee de kerken en gezinnen in Nederland te zegenen. Daarnaast blijven de bestaande materialen die te koop zijn via de webwinkel, beschikbaar voor iedereen. Opwekking GO gaat dus verder, maar in aangepaste vorm.

Ruben Flach, algemeen directeur Opwekking: “We zijn dankbaar voor het leven van Marian en Annasjouk. Marian gaf geloofsopvoeding een gezicht en is voor velen een bron van inspiratie. Annasjouk is fris en vernieuwend en gaat velen tot zegen zijn met ‘Vonk Producties’. We zullen hen zeker missen, maar de nalatenschap, zeker in het leven van kinderen, is van onschatbare waarde. Daarnaast blijven we samen dienen in Gods koninkrijk. God is een God van generaties en de jonge generatie heeft een belangrijke plek in zijn plan. Kinderen en kinderwerk moeten daarom ook een belangrijke plek innemen, niet alleen op de Pinksterconferentie, maar in iedere kerk en ieder gezin.”

Bron: Stichting Opwekking / Website: www.opwekking.nl