Stichting Chris en Voorkom! verbreedt online aanbod

0
387

Stichting Chris en Voorkom!, de christelijke organisatie die kinderen en jongeren stimuleert en helpt bij het maken van gezonde keuzen, biedt haar preventie- en weerbaarheidslessen voor scholen nu ook in online vorm aan. Reden is de coronacrisis en de daarmee verbonden onmogelijkheid om fysiek de lessen te kunnen verzorgen. Ook merkt de organisatie een toename van het aantal online hulpvragen via haar anonieme chat en mail.

De online-ervaring die de stichting al had ten aanzien van hulpvragen, is nu verbreed in de richting van haar preventie- en weerbaarheidslessen. Door het omzetten ervan in online vorm, kon een deel van de geplande lessen doorgaan. De online lessen zijn niet alleen beschikbaar voor de scholen met wie al afspraken gemaakt waren, maar ook voor scholen die nog zoeken naar een verantwoorde online invulling van preventie- en weerbaarheidslessen. De lessen zijn geschikt voor tieners in het primair- en voortgezet onderwijs, in de leeftijd van 11 tot en met 15 jaar. Beschikbare thema’s zijn: Pestaanpak, Media, Zelfbeeld en eigenwaarde, Grensoverschrijdend gedrag, Alcohol, en Drugs.

“Voor ons als organisatie is het kunnen doorgaan van onze preventie- en weerbaarheidslessen van groot belang, mede ook met het oog op onze financiële situatie,” zegt Jan Pieter Verweij, directeur van de stichting. “Juist in deze periode ervaar ik hoezeer we afhankelijk zijn van onze achterban. Het is mooi om te zien hoeveel vrijwilligers zich aanbieden om te helpen bij onze online hulpverlening, hoe er voor ons gebeden wordt. Maar ook de financiële steun is in deze tijd belangrijker dan ooit, want dat maakt dat we door kunnen.”

Stichting Chris en Voorkom! is een christelijke organisatie die kinderen en jongeren stimuleert en helpt bij het maken van gezonde keuzen. Het biedt daartoe verschillende programma’s op het gebied van preventie, weerbaarheid en leefstijl en daarnaast een luisterend oor via anonieme chat en e-coaching. Het heeft 30 medewerkers en ruim 150 vrijwilligers.

Voor meer informatie kan men terecht op www.chrisvoorkom.nl