ChristenUnie: druk op studenten vraagt om betere begeleiding

0
337
Tijdens een werkbezoek aan Hogeschool Windesheim in Zwolle kondigde ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers aan dat hij bij minister Van Engelshoven wil pleiten voor maatregelen om jongeren beter te begeleiden als ze de gevolgen ervaren van hoge prestatie- en studiedruk. ‘Of de druk nu komt door persoonlijke problemen, door financiële zorgen vanwege het leenstelsel, of door de maatschappelijke druk om het maximale uit jezelf te persen, voor iedere jongere is het belangrijk dat er goede begeleiding beschikbaar is. Dat moet op elke instelling geregeld zijn,’ zegt Segers.

Jongerenorganisaties van Coalitie-Y spreken met studenten over oorzaken voor hoge druk en burn-outs

De fractievoorzitter van de ChristenUnie was op werkbezoek met vertegenwoordigers van Coalitie-Y. Dit is een samenwerking tussen de jongerenorganisaties CNV Jongeren, ISO, LSVb, JOB, PerspectieF, Nationale Jeugdraad en de ChristenUnie. Deze coalitie voert nu gesprekken in het land met jongeren en zal in september met een manifest met aanbevelingen komen om de druk op jongeren te verminderen. Dat dit hard nodig is, bleek wel uit het onderzoek dat Hogeschool Windesheim vorig jaar uitvoerde de eigen studenten: daaruit bleek dat de helft van de ondervraagden kampt met angst en depressie en dat een op de vijf weleens serieus nadenkt over suïcide.

Tijdens het werkbezoek waren er gesprekken met jongeren, decanen en andere medewerkers van het StudieSuccesCentrum om te horen welke problemen ze ervaren en welke oplossingen ze zien. Coalitie-Y koos voor Windesheim omdat deze hogeschool landelijk een van de voorlopers is bij de aanpak van druk op studenten en het verminderen van burn-out klachten. De aanpak die deze opleiding kiest, kunnen een inspiratie zijn voor andere opleidingen.

De ChristenUnie pleit naar aanleiding van het bezoek voor een aantal eerste stappen. ‘We werken nu samen aan de maatregelen die in september gepresenteerd worden en die echt de oorzaken van de druk kunnen verminderen’, zegt Segers. ‘Het is intussen belangrijk dat de minister al actie onderneemt om instellingen te helpen zodat ze jongeren goed kunnen begeleiden.’ Er is onlangs een Gezamenlijke Ambitie Studentenwelzijn opgesteld, waar o.a. universiteiten en hogescholen hun handtekening onder hebben gezet. Het is mooi dat die er is, maar de minister moet hier veel meer bovenop zitten en instellingen faciliteren om de ambities ook waar te maken.

Daarom pleit de ChristenUnie voor het bevorderen van laagdrempelige vormen van coaching en hulpverlening, middels de volgende stappen:
– Universiteiten, hbo’s en mbo’s moeten elke eerstejaars een startgesprek aanbieden met een decaan of studiebegeleider, zodat de student de weg naar hulpverlening weet te vinden en eventuele problemen direct al onderkend kunnen worden. De eerstelijns hulp moet versterkt worden en instellingen moeten studenten snel helpen en waar nodig doorverwijzen.
– De minister moet zich er hard voor maken dat er voldoende studentenpsychologen zijn en dat de wachtlijsten verdwijnen.
– Onderwijsinstellingen moeten zorgen dat ze een goed beeld hebben van het welzijn van hun studenten, zodat ze in een vroeg stadium hulp kunnen bieden. Hier zijn geschikte (online) tools voor die door veel meer instellingen benut moeten worden, zoals Caring Universities en Codarts.
– Opleidingen moeten aangemoedigd worden om dit thema bespreekbaar te maken tussen studenten en te zorgen dat er mogelijkheden komen voor coaching tussen studenten. Een stevig netwerk is essentieel voor studenten, en daar kunnen bijvoorbeeld ook studieverenigingen en studentenverenigingen een grote rol in spelen.

Op dit moment is het RIVM met een verdiepend onderzoek bezig naar het welzijn van studenten. Ook komt er mede dankzij de ChristenUnie een grootschalig landelijk onderzoek om een beeld te krijgen van de omvang van de problematiek. Uit signalen die de jongerenorganisaties verenigd in coalitie-Y binnenkrijgen, blijkt nu echter al dat de urgentie groot is. Segers: ‘We wachten met belangstelling op de onderzoeken, maar het is nu al duidelijk dat er maatregelen nodig zijn. Dit zijn de eerste stappen die de ChristenUnie vast wil zetten, maar we willen op basis van alle input komen tot een breed gedragen manifest waarmee we jongeren perspectief kunnen bieden in onze samenleving.’

Bron: ChristenUnie