Cursus Burn-out online: testers gezocht

0
466

Op Blue Monday, 20 januari, is de cursus ‘Stress, burn-out en rust’ gelanceerd. Initiatiefnemers ForumC en Agapè zoeken testers, in de leeftijd van 20 tot 40 jaar, die de online cursus van feedback willen voorzien. De online cursus is te bereiken via Degrotevragen.nl/stress.

Stress en burn-out worden ook wel beroepsziekte nummer 1 genoemd. Jonge mensen, mensen in het onderwijs en de zorg, mensen van allerlei leeftijden, opleidingsniveaus en achtergronden lijden eraan. Veel mensen zoeken naar balans en rust.

Inzicht in balans en burn-out
Aanleiding voor de online cursus is de grote belangstelling voor artikelen over burn-out, stress en zingeving op Degrotevragen.nl. Deze website voor zoekende twintigers en dertigers laat deskundigen aan het woord over grote vragen die raken aan wetenschap, samenleving en persoonlijke ontwikkeling.

Psychologie en christelijk geloof
Veel bestaande (online) cursussen rondom dit thema zijn veelal geïnspireerd door Oosters denken. Deze online cursus is gebaseerd op principes uit de psychologie en het christelijk geloof. De cursus is gratis en bestaat uit inzichtgevende informatie, persoonlijke vragen, videos en testen. Deelnemers kunnen begeleiding krijgen van een persoonlijke e-coach.

De online cursus is geen behandeling voor burn-out. Wel geeft het inzicht in de oorzaken van stress, in het eigen handelen bij stress en hoe een juiste balans gevonden en een burn-out voorkomen kan worden. Bij zorgwekkende klachten wordt er verwezen naar deskundige hulp.

Initiatiefnemers ForumC en Agapè
ForumC stimuleert het debat over vragen die raken aan wetenschap, religie en samenleving. Ook ondersteunt ForumC het christelijk geluid in de wetenschap. De Grote Vragen is een onderdeel van ForumC en richt zich op twintigers en dertigers.

Agapé richt zich op evangelisatie in Nederland. IkzoekGod.nl, waar de online cursus ook te vinden is, is de online tak van Agapè. IkzoekGod.nl heeft jarenlang ervaring met cursusontwikkeling en het online begeleiden van cursisten en heeft een landelijk netwerk van 65 e-coaches.