Online platform voor Thorastudie

0
339

Bijbelleraar Kees Bloed heeft in juni 2016 zijn website voor Thorastudie gelanceerd. Het doel van het platform is om christenen een diepere uitleg te geven van zowel het Oude als Nieuwe Testament, en de verbanden tussen die ‘twee’ Bijbelgedeelten bloot te leggen.

Op de website zijn elke week nieuwe lezingen te vinden van het driejaarlijkse Bijbelleesrooster. Het meest gangbare leesrooster is de jaarlijkse cyclus. De Driejarige Tora Cyclus (DTC) richt zich meer op kortere stukken tekst uit de Bijbel en wordt door sommige messiaanse gemeentes gevolgd. “Zo wordt het een stuk makkelijker om je voor te bereiden voor de Thorastudie op de sjabbat of op zondag”, aldus initiatiefnemer Kees Bloed, tevens recensist voor MessiaNieuws.

“De Bijbel is een boek dat door veel mensen voor hun eigen karretje wordt gespannen”, legt Bloed uit. “De één ziet alleen verhalen over Gods liefde, de ander een oordelende, zelfs fascistische God. Veel christenen weten daar geen raad mee.”

Volgens Bloed is de Bijbel geen willekeurige greep van verhalen, maar “een zorgvuldig samengesteld boek waarin Gods wijsheid voor de mens is verborgen”. De profeet Ezra zorgde al voor een bepaalde basisstructuur, namelijk de boeken van Mozes en de Psalmen, die hij zo samenstelde dat de boeken in drie jaar werden gelezen, zegt Bloed.

De spreker en schrijver doet sinds 2011 onderzoek naar de redactie van Ezra en hoopt het hedendaagse rooster verder uit te diepen. Lezers kunnen zich via de website inschrijven voor de wekelijkse studies en interactief reageren op de inhoud.

Ga naar de website van Kees Bloed voor meer informatie!