Stichting Herziening Statenvertaling lanceert vernieuwde website

0
296
De Stichting Herziening Statenvertaling (HSV) heeft begin mei 2019 haar website vernieuwd. De leesbaarheid en toegankelijkheid is verbeterd en de functionaliteiten zijn uitgebreid. Het bestuur van de Stichting HSV hoopt dat hiermee de bekendheid van de Herziene Statenvertaling en het gebruik zal toenemen.

Nieuwe uitstraling
Het openingsscherm bevat de dagtekst en de meditatie uit het bekende dagboek bij de HSV, Volharding 2019. Ter vergelijking is de tekst van de Statenvertaling opgenomen.

Meer functionaliteiten
De complete tekst is eenvoudig te doorzoeken en te raadplegen. Voetnoten en dwarsverwijzingen zijn toegankelijk gemaakt met behulp van logische symbolen en de rubriek aantekeningen – met verantwoording van de gemaakte vertaalkeuzes – is direct vanuit de tekst op te roepen. De kopieerfunctie is verbeterd, waardoor het eenvoudiger is geworden om teksten te gebruiken in bijvoorbeeld liturgieën of bijbelstudies. HSV en SV zijn parallel te lezen en de audiobijbel, ingesproken door de Christelijke Blinden Bibliotheek, is toegevoegd.

Ook is het mogelijk om met één druk op de knop bijbelteksten en andere inhoud te delen via LinkedIn, Twitter, Facebook en e-mail. Nadat een account is aangemaakt, ontstaat de optie om eigen notities te maken bij teksten en teksten of hoofdstukken eventueel als ‘favoriet’ aan te geven.

In samenwerking met uitgeverij Royal Jongbloed zullen in de toekomst andere uitgaven rond de Herziene Statenvertaling worden toegevoegd aan deze website. Op dit moment wordt gewerkt aan de ontsluiting van de inhoud van de HSV Studiebijbel en de HSV Jongerenbijbel.

Herziene Statenvertaling
De in 2010 verschenen Herziene Statenvertaling is een herziening van de aloude Statenvertaling uit 1637. Deze herziening is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de Stichting Herziening Statenvertaling, in opdracht van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond. Het doel van deze herziening was om de huidige en komende generatie bij de Statenvertaling te bewaren. Er is dan ook naar gestreefd om door deze herziening de betrouwbaarheid te behouden en de verstaanbaarheid van de Statenvertaling te verbeteren.

Bron: Royal Jongbloed / Websites: www.royaljongbloed.nl | www.herzienestatenvertaling.nl