Internationaal zendingsarchief verhuist naar Leuven

0
488
Op 19 oktober geeft Operatie Mobilisatie International (OM) officieel het archief van de organisatie in bewaring bij het protestants-evangelisch archief- en documentatiecentrum Evadoc in Leuven. Het archief beslaat een periode van zestig jaar en bevat onder meer dossiers over Bijbelsmokkel naar de Soviet-Unie, een scheepsramp, teams die in een minibus van Zaventem naar India rijden en bergtochten in de Himalaya.

Het archief documenteert de groei van een beweging die wereldwijd een impact heeft gehad op een miljard mensen. Dankzij de intensieve samenwerking met KADOC-KU Leuven en de goede samenwerking met de Evangelische Theologische Faculteit is Evadoc de toegangspoort voor historisch onderzoek naar de protestants-evangelische beweging in België.

Evadoc zal beginnen met het schonen en inventariseren van het archief. Omwille van privacy en veiligheid zal niet het volledige archief toegankelijk zijn. De overdracht vindt plaats tijdens de Studie- en Ontmoetingsdag ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van Evadoc, die doorgaat aan de Evangelische Theologische Faculteit, Sint-Jansbergsesteenweg 95-97, 3001 Leuven, België.

Aaldert Prins, consulent Evadoc binnen KADOC voor het protestants-evangelisch erfgoed, verklaarde vandaag: “Het archief van OM is een van de belangrijkste bronnen voor onderzoek naar de hedendaagse protestants-evangelische zendingsbeweging. Ik ben vereerd dat OM haar archief bij Evadoc onderbrengt.”

Dr. George Verwer, oprichter van OM, verklaarde vandaag: “Volgens Dr. Louis Palau is de geschiedenis van OM ‘een van de meest spannende, visionaire, motiverende verhalen in de zendingsgeschiedenis.’ Meer dan 100.000 personen zijn voor kortere of langere tijd betrokken geweest bij deze beweging, vaak onder de minst bereikte volken ter wereld. De erfenis van OM bestaat uit hun verhalen en verslagen. Daarom ben ik Evadoc dankbaar voor deze belangrijke stap die we hebben gezet om onze geschiedenis te bewaren. Nu de OM-archieven naar Leuven verhuizen en zo breder beschikbaar worden voor historisch onderzoek, is het mijn gebed dat velen bemoedigd zullen worden om in God te geloven voor grotere zaken dan de pioniers van OM ooit hadden kunnen denken!”

OM werd in 1957 opgericht door twee tieners, die met een vrachtwagen vol christelijke lectuur van het Moody Bijbel Instituut in Chicago (USA) naar Mexico trokken. In 1960 raakte de organisatie actief in Europa onder de naam Send the Light (STL). In Spanje werd, ondanks de door generaal Franco opgelegde beperkingen een Christelijke boekenwinkel geopend. Vervolgens smokkelden de oprichters christelijke lectuur naar de Soviet-Unie. Kort hierna kreeg de organisatie de naam Operatie Mobilisatie. In de jaren ’60, 70’ en ’80 reisden OM teams vanuit Zaventem naar India, Pakistan en Bangladesh.

In 1971 nam OM haar eerste schip in gebruik, de Logos. In 1977 volgde de Doulos, dat toen het oudste actieve passagiersschip ter wereld en de grootste drijvende boekwinkel was.
Bij de schipbreuk van de Logos  voor de kust van Argentinië in 1988, werden alle opvarenden op dramatische wijze gered. Binnen een jaar tijd werd het schip vervangen door de Logos II, dat in 2009 plaats maakte voor de veel grotere Logos Hope. De eerste Logos meerde aan in 257 havens, verspreid over 103 landen en regio’s.

In het kader van OM’s Love Europe campagne zwermden tussen 1989 en 2001 meer dan 30.000 jongeren uit over heel Europa. Van Lissabon tot Moskou, van Oslo tot Istanbul werd door middel van muziek, kunst, dans, drukwerk en interculturele contacten een boodschap van hoop en liefde gebracht.

In 2017 vierde OM haar 60-jarig bestaan. OM België vierde haar 50-jarig bestaan in 2015.

Meer informatie over OM vindt u op www.om.org. / Foto: Aaldert Prins, consulent Evadoc.