IkzoekGod.nl doet mee aan de Week van de Psychiatrie

0
285
De week van 25 tot en met 30 maart staat in het teken van de Week van de Psychiatrie. Op jaarbasis heeft ongeveer een vijfde van alle Nederlanders te maken met een psychische stoornis, zoals depressie, verslaving of een angststoornis. IkzoekGod.nl draagt bij om het thema Zichtbaar? in deze week uit te dragen op de website en de Facebookpagina.

Dat gebeurt door middel van een blog, filmpjes en Facebookposts. IkzoekGod.nl krijgt via haar platform dagelijks te maken met mensen die leven met een psychische stoornis. Door in deze week te focussen op Zichtbaar? kunnen er open en eerlijke gesprekken ontstaan over een kwetsbaar thema.

Ik-wil-dood.nl
Naast de hoofdwebsite IkzoekGod.nl maakt de beweging gebruik van ik-wil-dood.nl en ik-wil-euthanasie.nl, waar dagelijks reacties binnenkomen van mensen die in de knel zitten. Ik-wil-dood.nl is onlangs vernieuwd en werkt samen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie. Bezoekers kunnen snel en eenvoudig met een vrijwilliger van IkzoekGod.nl of 113 in gesprek gaan over het leed waar ze mee worstelen.

Openheid
Zichtbaar? is een uitnodiging om in contact te gaan. Stigmatisering en schaamte kunnen iemand belemmeren  te praten over een psychische stoornis, terwijl openheid juist nodig is om begrip te bevorderen, leed te beperken en waar mogelijk te voorkomen.

Beweging
IkzoekGod.nl is een beweging binnen Stichting Agapè, die online zoekers helpt in hun zoektocht naar God. Websites en landingspagina’s bieden online zoekers laagdrempelige informatie aan over het christelijk geloof door middel van blogs, geloofsverhalen en online cursussen. Er is ook een Facebookpagina waar op dagelijks inspirerende berichten geplaatst worden.

Agapè
Agapè heeft als missie dat iedereen in Nederland de kans krijgt om Jezus op een persoonlijke manier te leren kennen. Dit doet Agapè door christenen te mobiliseren om niet-christenen te bereiken met Gods liefde. IkzoekGod is een organisatieonderdeel van Agapè. Andere onderdelen van Agapè zijn de bewegingen Athletes in Action, Streetlink, StudentLife en de hulpverleningsorganisatie GAIN.

Bron: Ik zoek God