Help een nieuw leven op te bouwen

0
607

Mensenkinderen heeft de afgelopen maanden onder andere in samenwerking met EO-Metterdaad en Mission Possible veel noodhulp kunnen bieden aan Armeense oorlogsslachtoffers en vluchtelingen. De noodhulp bestond onder andere uit: voedselpakketten, dekens, kleding, briketten, medische en psychische hulp.

Een groot deel van de vluchtelingen kan echter niet meer terug naar Nagorno Karabach omdat hun huizen en grond in gebieden liggen die door Azerbeidzjan zijn ingenomen. De vluchtelingen zijn nu over heel Armenië verspreid. Velen wonen in leegstaande huizen, schuren of containers die eigendom zijn van Armenen die in het buitenland wonen en het toch niet gebruiken. Mensenkinderen wil deze mensen helpen om een nieuw bestaan op te bouwen.

Sommige gezinnen hebben van de plaatselijke burgemeester een stuk grond gekregen zodat ze weer enigszins in hun eigen behoeften kunnen voorzien. Immers veel vluchtelingen leefden in Nagorno Karabach van akkerbouw of veeteelt. Deze gezinnen willen we vee als koeien, schapen en varkens of poot– en zaaigoed geven. Anderen hebben behoefte aan een opleiding als een naaiopleiding. Mensenkinderen zorgt ervoor dat er workshops worden opgezet waar ze leren naaien. Iedere deelnemer krijgt dan een eigen naaimachine met naalden, garen en ander toebehoren.

Kortom, we willen deze gezinnen, die zo ontzettend veel pijn en verdriet hebben te dragen, toekomstperspectief bieden door het geven van hulp op maat.

Laat uw hart spreken en help onze broeders en zusters in nood. Alle benodigde spullen worden in Armenië gekocht; dat scheelt enorm veel transportkosten en stimuleert de lokale economie.

Over Mensenkinderen
Wanneer mensen in plotselinge nood terecht komen, zet Mensenkinderen alles in het werk om in de noodzakelijke basisbehoeften te voorzien zoals voedsel, een gezonde en veilige plek om te wonen, warmte en kleding. Mensenkinderen is in navolging van Jezus Christus (Mattheus 9: 35-36) bewogen met de allerarmsten in Albanië, Armenië en Moldavië en wil hulp bieden door mensen in Nederland bewust te maken van de grote nood en zorgen dat zij betrokken raken bij het werk van Mensenkinderen zodat de allerarmsten gesteund en bemoedigd worden door de Blijde Boodschap en barmhartige daden.

Voor meer informatie: www.mensenkinderen.nl